T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi
Bayındırlık Bakanlığı, Türkiye'de kamu hizmetlerinde memleketin imarı ile ilgili işlerin yürütmekte görevli kuruluşların bağlı olduğu bir kurumdur.

Gerçekten, Türkiye'deki devlet teşkilatının köklü bir şekilde değiştirilip çağın ihtiyaçlarına uygun bir düzenlemenin yapıldığı 1848'den bu güne kadar, Bayındırlık Bakanlığı, bazı istisnalar dışında yapımla ilgili bütün kuruluşları bünyesinde toplamış ve onları yönlendirmiştir. Bu niteliği ile de, devletin ana bakanlıklarından birisi olmakta devam edegelmiştir.

İlk hükümetin teşekkül tarzı, 24 Nisan'da teklif edilip görüşülerek 2 Mayıs'da kabul edilen 3 numaralı kanun ile tespit edilmiştir. Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, Büyük Millet Meclisi Reisi'nin başkanlığında on bir bakandan ibarettir. Kurulan bu hükümetteki on bir bakanlık arasında Bayındırlık Bakanlığı da, Nafıa Vekaleti ismi ile yer almaktadır.

Cumhuriyet'in kurulmasından önce, bu on bir bakanlığa ilaveten bir bakanlık daha kurulur: Mübadele, İmar İskan Bakanlığı. Lozan sulh antlaşması ile ortaya çıkan, Türk ve Rum ahalinin mübadelesi ve yerleştirilmesi konusu, 13 Ekim 1923 günü kurulan bu bakanlığa verilir.

Yer Aldığı Etkinlikler

9 Kasım 2015
Pazartesi
Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi
Sheraton Otel / İzmir
16 Nisan 2015
Perşembe
IFAT Eurasia 2015, Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı
Congresium Kongre ve Fuar Merkezi / Ankara
6 Kasım 2014
Perşembe
CITEX’2014 Ankara Bilişim Fuarı
Congresium Ankara (ATO) / Ankara
30 Mayıs 2014
Cuma
İstanbul Nükleer Santraller Zirvesi
Grand Cevahir Otel / İstanbul
10 Nisan 2014
Perşembe
Uluslararası Yatırım Zirvesi
Shangri-La Bosphorus İstanbul / İstanbul
3 Nisan 2014
Perşembe
İstanbul Carbon Summit / İstanbul Karbon Zirvesi
İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi / İstanbul
28 Ağustos 2013
Çarşamba
İDME - Afet Yönetimi Fuarı / Konferansı
İstanbul Fuar Merkezi / İstanbul