IFAT Eurasia 2015, Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı

Fuar / Enerji ve Çevre

16 Nisan 2015, Perşembe - 18 Nisan 2015, Cumartesi

10:00 - 18:00

Ücretsiz

+90 212 241 81 71

ifat@ifat-eurasia.com

Facebook

Twitter

Katılım Formu

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

IFAT EURASIA 2015

Avrasya’nın En Önemli Çevre Teknolojileri Etkinliği

2020 yılında dünya nüfusunun yarıdan fazlası şehirlerde yaşıyor olacak. Atık üretimindeki artış ise şehirleşme hızından
bile yüksek. Dünya Bankası öngörülerine göre 2025 yılında dünyanın yıllık atık üretimi 2.2 milyar ton'a ulaşacak.

  • Temiz içme suyu ihtiyacı
  • Kaynakların verimli kullanılması
  • Sürdürülebilir üretim ve tüketime yönelik tedbirler
  • Geri dönüşümde ileri teknoloji kullanımı
  • Daha temiz ve yaşanır şehirler

Hızla çözüm bulmamız gereken ihtiyaçlarımız.

Sadece kaynakların değil atıkların da verimli kullanımını ve akılcı şehircilik yöntemleri ile çevrenin korunmasını sağlayan,
temiz içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik teknolojiler mevcut.

Çevre sorunları, artan sanayileşme ve şehirleşme sonucunda, üretim ve tüketim gücündeki artışa bağlı olarak toplumlar
için öncelikli hale gelmekte. Çevre bozulması kimi bölgelerde insan sağlığı ve hayatını tehdit eder durumda.
Bir diğer taraftan, çevre bozulmasını yavaşlatacak, önleyecek ve hatta düzeltecek enstrümanlar yine teknoloji
sayesinde vücut bulabilir.

AVRASYA’NIN EN ÖNEMLİ ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ETKİNLİĞİNDE SEKTÖRDEKİ YENİLİKLER VE SEKTÖRE YÖN VERENLERLE TANIŞMA FIRSATINI KAÇIRMAYIN

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Congresium Kongre ve Fuar Merkezi
Ankara / Çankaya
Söğütözü Mh., Söğütözü Cd No:1
Etkinlik Konuları