4. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi Gerçekleşti

14 – 17 Kasım 2012 tarihlerinde T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Destekleri, Amerika Oklahoma Üniversitesi, HAKSAD ve SAD dernekleri katkıları ile 4. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi Antalya Kemer, Kiriş'de bulunan LİMRA DE LUX Hotels Kongre salonlarında gerçekleştirilmiştir.

Kongreye Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı ve Oklahoma Üniversitesi Halk sağlığı Okulu Misafir Profesör Prof. Dr. Seval AKGÜN ve Oklahoma Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi ve ABD Sağlık Hizmetleri Kalite Enstitüsü Dekan Yardımcısı Prof. Dr.A. F. AL-ASSAF başkanlık
yapmışlardır.

Türkiye, ABD, Nijerya, Arabistan, Azerbaycan ve Almanya gibi 6 ayrı ülkeden toplam 8 yabancı katılımcı ve 150 civarı yerli katılımcının olduğu kongrede konferanslara, paralel oturumlara, sözlü ve poster bildirilerine katılım ve izleme oranı hayli yüksekti.

Kongrede, ülkemizde ve dünyada “Sağlık Çalışanlarının Hakları, Hekim Seçme Hakkı ve Aydınlatılmış onam,” ana teması çerçevesinde ülkelerinde kendi alanlarında başarılı çalışmaları olan bilim adamları ve sağlık çalışanları tarafından yönetilen paralel oturumlarda  “Sahadan Hasta Hakları Uygulama Örnekleri, Mahremiyet, Tıbbi Hatalar, Malpraktıs, Tıp hukuku ve Hekim Sorumluluğu, Tıbbi Etik ve Sağlık Çalışanları Hakları ve benzeri pek çok farklı konu tartışılmış, yerli ve yabancı konuşmacıların sunduğu 6 adet konferans, 5 panel ve çalıştay şeklindeki
paylaşımlar, 60 sözel bildiri ve 5 poster sunumu  büyük ilgi gömüştür.

Dünyada ilk ve sadece ülkemizde düzenlenmekte olan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenmesi planlanan uluslararası platformda dördüncü kez gerçekleştirilen kongre, bilimsel içeriği, sosyal programları ve fizik ortamı bakımından katılımcılar tarafından son derece başarılı bulunmuştur.