Viveka İnkübasyon Merkezi

Viveka İnkübasyon Merkezi Resmi
Bir girişimcinin sermayesi zaman, maddi kaynak ve bilgidir. Viveka, teknoloji fikirlerini gerçekleştirmek isteyen girişimcileri zaman, maddi kaynak ve bilgi açısından destekleyerek projelerini hayata geçirmelerini sağlayan bir inkübasyon merkezidir.

Yer Aldığı Etkinlikler

14 Haziran 2013
Cuma
Android Geliştirici Günleri 2013
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi / Ankara
9 Kasım 2012
Cuma
Startup Weekend İstanbul
Özyeğin Üniversitesi / İstanbul