Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı

Konferans / Yönetim

13 Kasım 2014, Perşembe - 14 Kasım 2014, Cuma

09:00 - 18:00

Ücretli

Facebook

Twitter

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

Günümüzün yerel ve küresel piyasalarında hemen her sektör için kurumsal itibar büyük önem taşımaktadır.Kurumsal itibarı izlemek ve yönetmek tüm alanlarda artan bir şekilde kritik bir sorumluluk haline gelmiştir. Başarılı itibar yönetiminin başarının önemli bir adımı olduğu farkındalığıyla, profesyoneller kurumsal kimlik ve itibar oluşturma, sürdürme ve geliştirme konusunda her geçen gün daha fazla yatırım yapmaktalar. Akademisyenler bu alanda biriken kurumsal deneyime de dayanarak itibar yönetimini araştırmakta, incelemekte ve kuramsallaştırmaktadırlar. Birbiriyle kesişen bu çalışmalar önemli bir literatürün oluşmasına ve bu literatürün hem ticari hem de akademik alanları beslemesine yol açmaktadır.
Başarılı bir itibar yönetimi, pazarlamadan finansa, halkla ilişkilerden operasyonel birimlere kadar farklı kurumsal fonksiyonların bir arada ve eş güdüm içerisinde yönetilmesini gerektirir. Bu anlamda bütünleşik bir kurumsal yönetim, başarılı kurumsal itibar yönetiminin ayrılmaz bir öğesidir. Özellikle krizler, uzun vadede özenli çalışmalar sonucu inşa edilen kurumsal itibarın dönüm noktalarıdır. Bu dönüm noktaları kurumlar için sarsıcı ve olumsuz sonuçlar doğurabileceği gibi, krizler iyi yönetildikleri ölçüde kurumsal itibarın inşa edilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunabilirler. Buradan yola çıkarak,krizlersonrasında biriken deneyim ve araştırmaları paylaşmak, gelişen bir alan olarak itibar yönetimi için oldukça kritik bir öneme sahiptir.
3.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı, iletişim, halkla ilişkiler, siyaset, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme yönetimi, insan kaynakları, yeni medya, pazarlama, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik araştırma alanlarını kapsayan disiplinler arası bir çerçevede, itibar kavramı ve ilişkili alanları tartışmak amacıyla, akademik çevre ile iş dünyasını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.Bu konferansın itibar yönetimi alanında ihtiyaç duyulan, farklı disiplinlerden yeni fikirlere yön vermesini ümit etmekteyiz.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Kadir Has Üniversitesi
İstanbul / Fatih / EMİNÖNÜ
Kadir Has Caddesi Cibali / İSTANBUL
Etkinlik Konuları
Ahmed Farouk Radwan
Sharjah Üniversitesi
Ali Arıcı
İletişim, Pazarlama
Aslı Aydemir Advan
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Ateşan Aybars
Nükleer Kontrol Mühendisi, Finansal Danışman, Yazar, TV Yorumcusu
Ayça Can Kırgız
Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi
Aydan Varol Şentürk
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Aysel Gündoğdu
Sermaye Piyasası ve Borsa
Ceyhun Göcenoğlu
IBM Türk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programları Müdürü
Emel Esen
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Erkan Akgöz
Konaklama İşletmeciliği
Göksel Şimşek
İletişim Bilimleri
Gonca Doğru
İş Sağlığı ve Güvenliği
Gülaçar Hız
İGDAŞ, Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Müdürü
Güven Borça
Marka Danışmanı, Markam A.Ş. Kurucusu
Hayri Baraçlı
İETT İşletmeleri Genel Müdürü, Yönetici, Akademisyen, Yazar
İbrahim Uslu
ANAR Araştırma, Genel Müdür
Leonard J. Ponzi
Amerika Birleşik Devletleri İtibar Enstitüsü Yönetici Ortağı
Linda Locke
Reputare Danışmanlık Kurucusu
Lionel Stanbrook
Clement Reputation, Şirket Ortağı
Meerim Artişeva
Manas Üniversitesi
Melek Yurdakul
Uluslararası Ticaret
Melisa Mete
Kurumsal İtibar ve Yönetimi
Mustafa Şen
GENAR Araştırma, Genel Müdür
Nurcan Yücel
Nöropazarlama, Bilinçaltı reklamcılık, Marka, Tüketici Davranışı
Prof. Dr. Sedat Murat
Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Vedat Demir
Siyasi İletişim ve Kamu Diplomasisi
Sebuhi Aslanov
Azerbaycan Turizm Enstitüsü
Sevinç Koçak
Halkla İlişkiler
Sibel Hoştut
Kurumsal İletişim, Stratejik Halkla İlişkiler
Tuğba Demir
Pazarlama ve Reklamcılık
Turhan Erkmen
YTÜ Öğretim Görevlisi