Ayça Can Kırgız

Ayça Can Kırgız Resmi
Lisans eğitimini Türkoloji/Dilbilim/Edebiyat alanında tamamladı. Eğitimi süresince almış olduğu karşılaştırmalı dilbilim ve Türk/ Kiril kökenli eğitim sayesinde Reklam master programını “The Linguistics Dimensions of the Advertisement” üzerine çalışarak tamamladı. Doktora çalışma alanı olarak İşletme Fakültesi’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanını seçti. Bu alanda birçok makalesi, çalışması ve iki uluslararası kitabı bulunmaktadır. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Yardımcı Doçent Doktor ünvanıyla Pazarlama, Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi derslerine girmektedir.

Yer Aldığı Etkinlikler

13 Kasım 2014
Perşembe
Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı
Kadir Has Üniversitesi / İstanbul