Dr. Kerem Rızvanoğlu

Dr. Kerem Rızvanoğlu Resmi
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Bilişim Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları; insan-bilgisayar etkileşimi, kullanıcı deneyimi, kültürlerarası ve evrensel kullanılabilirlik, mobil arayüz tasarımı ve etkileşim tasarımıdır. Bu alanlar kapsamında basılmış ulusal ve uluslararası kitap, kitap bölümleri ve makaleleri mevcuttur. 1999'dan beri bu konularda Galatasaray Üniversitesi ve diğer birçok üniversitede lisans, lisansüstü ve sertifikasyon düzeyinde dersler vermekte, araştırma projeleri ve tez danışmanlıkları yürütmektedir.

Yer Aldığı Etkinlikler

17 Kasım 2012
Cumartesi
Galatasaray Üniversitesi Sağlık İletişimi Sertifika Programı
Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü / İstanbul
3 Kasım 2012
Cumartesi
Galatasaray Üniversitesi Sağlık İletişimi Sertifika Programı
Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü / İstanbul