Galatasaray Üniversitesi Sağlık İletişimi Sertifika Programı

Eğitim / Sağlık-Tıp

3 Kasım 2012, Cumartesi - 2 Aralık 2012, Pazar

09:30 - 16:30

Ücretli

Etkinlik Detayları

Sağlığın geliştirilmesi, kişilerin ve toplumun sağlıkla ilgili kararları üzerinde etkili olmak ve bilgilendirmek için iletişim stratejilerinin incelenmesi ve kullanımı olarak tanımlanabilen ‘sağlık iletişimi’, kamu yararının esas alındığı etik uygulamalara ihtiyaç göstermektedir.

Program, sağlık iletişimi disiplininin nitelikli ve donanımlı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamayı hedeflemekte; bu amaçla kitle iletişimi ve kişilerarası iletişim boyutlarında kapsamlı bir içerik sunmaktadır.

Eğitim Konuları

SAĞLIK İLETİŞİMİ DİSİPLİNİ ve MEDYA

 • Sağlık iletişimi disiplinin tanımlanması
 • Sağlık iletişimi kuramları ve yöntemleri
 • Sağlık iletişimi kampanya tasarımı
 • Bilim ve sağlık haberciliği
 • Risk iletişimi
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ve SAĞLIK POLİTİKALARI
 • Dünyada ve Türkiye’de sağlık hizmetleri
 • Sağlık politikası oluşum süreçleri
 • Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi
 • Sağlık Bakanlığı ve kurumsal iletişim faaliyetleri
 • Sağlık okuryazarlığı
SAĞLIK KURUMLARINDA KURUMSAL İLETİŞİM
 • Hasta eğitimi
 • İç iletişim
 • Kriz iletişimi
İKNA EDİCİ İLETİŞİM
 • Tutum ve davranış
 • Sağlık kampanyaları ve korku güdüsünün kullanımı
 • Bilişsel çelişki
KADIN BEDENİNE YÖNELİK ŞİDDETİN MEDYADA TEMSİLİ
 • Biyo-teknolojiler ve kadın bedeni
 • Medya, kadın bedeni, şiddet ve güzellik
MEDYA ETKİ ARAŞTIRMALARI ve SAĞLIK HABERLERİNİN ÇERÇEVELERİ
 • Gündem belirleme, çerçeveleme, öne çıkarma, gündemden çıkarma
 • Sağlık haberlerinin ‘çerçeveleri’ ve kamuoyu üzerindeki etkileri
UYGULAMALI SAĞLIK HABERCİLİĞİ
 • Dergi, gazete, yazılı materyal ve broşür uygulamaları
 • TV ve Radyoda Sağlık Haberleri Yapımı
 • Web ortamında sağlık iletişimi-etkileşimli sağlık haberciliği
KİŞİLERARASI İLETİŞİM ve SAĞLIK
 • Doktor-hasta ilişkisinde iletişim engelleri
 • Hastalıkların tedavisinde doktor-hasta etkileşimi / işbirliği
 • Dijital ortamda doktor-hasta iletişimi
POPÜLER KÜLTÜR, ŞİDDET ve KAMUSAL SAĞLIK
 • Popüler kültür, halk kültürü ve kitle kültürü
 • Ekran kültürü ve şiddet
 • Ruh sağlığı ve medya
 WEB’de SAĞLIK İLETİŞİMİ
 • Web üzerinden sağlık iletişimi süreçleri kapsamında ‘evrensel kullanılabilirlik’
 • Bilgisayar teknolojilerinin yaşlılar tarafından kullanımı ve yaşlı kullanıcıların web ortamları ile etkileşimini etkileyen fiziksel kısıtlılıklar
 • Özürlü kullanıcıların web ortamları ile etkileşimini etkileyen fiziksel kısıtlılıklar
 • Evrensel kullanılabilirlik için stratejiler

 

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü
İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy
Çırağan Caddesi No:36
Etkinlik Konuları
A. Füsun Özbilgen
Gazeteci, Öğretim Görevlisi
Dr. Kerem Rızvanoğlu
Arayüz tasarımı ve Tipografi
Elgiz Yılmaz
Öğretim Görevlisi
İnci Çınarlı
Sağlık iletişimi, halkla ilişkiler
Prof.Dr.Yasemin İNCEOĞLU
uluslararası medya, savaş ve medya, ikna edici iletişim, nefret söylemi