Halis Özerk

Halis Özerk Resmi
Devlet kayıtlarına göre 1964 yılında, amcasının kayıtlarına göre ise 1963 yılında Kayseri’de doğurtuldu. İlk, orta ve lise öğrenimini okul birincisi olarak tamamladı. Hızını alamayarak İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden de bölüm birincisi olarak mezun oldu.

Mezuniyetten sonra İstanbul’da özel okullarda Psikolojik Danışman ve PDR Koordinatörü olarak görev yaptı.

Daha sonra, Anne –Babasının duygusal tacizi nedeniyle Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde göreve başladı ve aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Erciyes Üniversitesi’nde yaklaşık 10 yıl Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Klinik Psikolog, Sağlık Kültür ve Rehberlik Daire Başkanlığında Psikolojik Danışman ve Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri’nde Öğretim Görevlisi olara görev yaptı. Aynı yıllarda Sağlık Eğitim Enstitüsü’nde ve Hemşirelik Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak Psikoloji, Ruh Sağlığı, Eğitim Bilimleri alanlarında dersler verdi.

Bu bağlamda, yaklaşık 5000 öğretmen yetiştirdi. Sonra anne babaları yetiştirmeye karar vererek 1992- 2000 yılları arasında toplam beş kez Ana-Baba Okulu açtı. Yaklaşık 400 çifte ana-baba eğitimleri verdi. Yetişkin bireylerin gerek evliliğe sağlıklı adım atmaları gerekse evlendikten sonra sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilmek amacıyla 1996 yılında Türkiye’de ilk kez “EVLİLİK OKULU”nu açtı. 2000 yılına kadar da evlilik okulunu iki kez daha açarak yaklaşık 250 çifte eğitimler verdi.

Sonrasında hayatına yepyeni bir başlangıç yapıp kendi çocuğunu yetiştirmeye karar vererek Kayseri’de M.E.B.’na bağlı özel Anaokulu açtı. Türkiye’de ilk kalite belgesi alan ve ilk Japonca öğreten anaokulu ûnvanını aldı. Daha sonra gönül sılası İstanbul’a döndü ve hem özel okullarda Eğitim-Öğretim Direktörü, hem de özel hastanelerde Klinik Psikolog, İnsan Kaynakları Direktörü, Kalite Direktörü ve Eğitim Direktörü olarak görevlerde bulundu.

2006 yılında’da Türkiye’de ilk “ERGEN OKULU” nu açtı.

2008 yılında ise yine Türkiye' de ilk kez (MEB ve Sağlık Bakanlığı onaylı, 3 ay 6 gün süren bir eğitim programı) "HASTA DANIŞMANI OKULU" açtı.

Doktorasını anne babalık bilgi (bilinç) düzeyleri, anne baba tutumları ve ilköğretim ile lise öğrencilerindeki davranış problemleri üzerine yapmış olan Halis ÖZERK, gerek özel gerekse devlet eğitim-öğretim kurumlarındaki öğretmenlere, okul yöneticilerine, öğrencilere ve anne babalara yönelik eğitim seminerleri vermektedir.

Aynı zamanda özel sağlık kurumlarında da ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinde gerek hasta ve yakınlarının memnuniyetine gerekse çalışanların verimliliğine yönelik iletişim odaklı eğitimler ve seminerler yürütmektedir. Bunlara ek olarak belediyeler, sivil toplum örgütleri ve çeşitli kuruluşlar aracılığı ile öğrencilere, anne-babalara ve yetişkinlere yönelik konferanslar vermektedir.

1986 yılından beri eğitim kurumlarının her basamağında (anaokulu, ilköğretim, lise ve üniversitede) gerek öğretmen, gerek yönetici ve gerekse öğretim görevlisi olarak ; 2001 yılından itibaren de sağlık alanında gerek psikolog gerek insan kaynakları direktörü gerek eğitim direktörü ve gerekse kalite direktörü olarak görevlerde bulunan Halis ÖZERK, hayatını anlamlandıran eşi ve “Baba” ûnvanını borçlu olduğu çocuğu ile ilkeli, onurlu ve varoluşçu yaşamına ısrarla devam etmektedir.

Yer Aldığı Etkinlikler

5 Mayıs 2014
Pazartesi
1. İGÜ Psikoloji Günleri
İstanbul Gelişim Üniversitesi Üniversite Kampüsü / İstanbul
13 Ocak 2014
Pazartesi
Sevgiye Adanmak, Severken Boğmak, Sevgilide Kaybolmak, İlişkide Var Olmak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Üniversite Kampüsü / İstanbul