Gonca Telli Yamamoto

Gonca Telli Yamamoto Resmi
Lisans (İşletme) ve Yüksek Lisansını (Pazarlama ve Üretim Yönetimi) Marmara Üniversitesi’nde tamamlamış Doktora çalışmalarını Anadolu Üniversitesi’nde Yükseköğretimde Pazarlama üzerine gerçekleştirmiştir. Doktora sonrasında Yeditepe Üniversitesinde Öğretim görevlisi olarak MBA programı kapsamında çeşitli dersler vermiştir. Maltepe Üniversitesi'nde Yard. Doç. olarak görev yapmıştır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Yamamoto, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kurucu Müdürlüğü, İşletme kurucu bölüm başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş ve kuruculuk ilkesiyle Okan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi kuruluşunu da bu çabalara eklemiştir. Halihazırda Okan-UZEM Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Prof.Yamamoto ağırlıklı olarak pazarlama ve bilgi teknolojileri konuları üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Prof. Yamamoto Okan Üniversitesi’nde, işletme, iletişim, pazarlama, e-ticaret gibi konularda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde derslere girmektedir. Prof. Yamamoto’nun pazarlama ve e-öğrenme alanında ulusal ve uluslararası pek çok kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Son yıllarda özellikle mobil pazarlama ve e-öğrenme ve m-öğrenme üzerinde araştırmalarını yoğunlaştıran Prof. Yamamoto’nun yazmış olduğu “Mobilized Marketing and The Consumer: Technological Developments and Challenges” başlıklı kitabı ABD’de İşletme Referans Kitapları arasında yer almaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin yürütücülüğünü gerçekleştiren Prof. Yamamoto aynı zamanda Okan Üniversitesi Fatih Projesi Koordinatörü olarak da görev yapmakta çok farklı seminer sempozyum çalıştay gibi etkinlik organizasyonlarında faal olarak görev yaptığı gibi konuşmacı olarak da bilgilerini paylaşmaktadır.

Yer Aldığı Etkinlikler

9 Aralık 2013
Pazartesi
İnet-tr'13 Türkiye'de İnternet Konferansı
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü / İstanbul
24 Kasım 2012
Cumartesi
Girişimcilik ve Başarı Sanatı Konferansı
Irmak Okulları / İstanbul