İnet-tr'13 Türkiye'de İnternet Konferansı

Konferans / Bilişim

9 Aralık 2013, Pazartesi - 11 Aralık 2013, Çarşamba

09:30 - 17:30

Ücretsiz

Etkinlik Detayları

9-11 Aralık 2013 tarihlerinde, İstanbul  Üniversitesi Kongre Merkezi’nde “18. Türkiye’de İnternet   Konferansı (INET-TR’13) düzenlenecektir. Ulusal boyutta düzenlenen konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde katılım davet edilmektedir. Konferans;  kayıt olan dinleyicilere açıktır ve ücretsizdir.

Konferans'ta Türkiye'nin e-ticaret ve e-tahsilat altyapı sağlayıcısı Neticaret -Netahsilat firması Sosyal Medya Müdürü Serkan Hacıömeroğlu'nun yanısıra çok sayıda akademisyen de konuşmacı olarak yer alacaktır.

İlki 1995 yılında düzenlenen INET-TR konferanslarının temel amacı; Türkiye’de İnternet ile ilgili grupları bir araya getirerek, İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmektir.

INET-TR’13 konferansında ”Mobil Yaşam”, “Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi”, “Sosyal Ağlar”, “Yeni Medya”, “Fikri Haklar”, “Mahremiyet”, “İnternet ve Demokrasi”, “Fatih Projesi”, “Medya/Bilgi Okuryazarlığı” konuları öne çıkacaktır. Konferans kapsamında Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacaktır. Ayrıca Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitap edecek seminerler düzenlenmesi planlanmaktadır.

INET-TR’13 konferansının bu seneki ana konuları;

 • İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
 • Telekom’da Serbestleşme ve Düzenleyici Yapılar
 • Mobil Yaşam/Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
 • Elektronik Yayıncılık ve Basın
 • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
 • E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları,
 • Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkileri
 • İndeksleme ve Tarama
 • Sosyal Ağlar ve İş¸ Dünyası
 • Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-Türkiye
 • Sosyal Ağlar ve Eğitim
 • Araştırma/ İnovasyon Ağları, 7. Çerçeve ve Teknoparklar
 • Yeni Medya
 • İnternette Güvenlik: Virüs, Spam, Bireysel Savunma
 • Gizlilik, Bireysel Haklar ve Kişisel Veriler
 • Yeni İnternet Teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama
 • Fikri Haklar, Sayısal Ürünlerin Paylaşımı
 • Elektronik ve Mobil İmza
 • Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
 • Internet ve Sanat
 • e-Devlet ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
 • Internet’te Türkçe Kullanımı ve İçerik
 • Açık Veri, Açık Devlet
 • Dünyada ve Türkiye’de İnternet’in Altyapısı
 • Wiki, RSS, Mushup ve Birlikte Çalışma Ortamları
 • Web 2.0,Web 3.0 ve Nesnelerin İnterneti
 • İnternet’in Yasal Boyutları
 • Semantik Web
 • İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
 • Hesaplama ve Tarama Motorları
 • İnternet ve Medikal Bilişim
 • Çocuklar için Güvenli İnternet
 • E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
 • İnternet ve Reklamcılık
 • e-tarım, e-çevre, e-ulaşım
 • Artırılmış Gerçeklik
 • İnternet Yönetişimi ve STK’lar
 • Dijital Aktivizm
 • E-kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
 • IPTV ve VOIP
 • Bilgi/Medya okuryazarlığı
 • Özgür Web Teknolojileri
 • E-iş, M-iş ve Yeni Ekonomi
 • Siber Kültür
 • Yeni Nesil İnternet: internet2, ipv6, Gelecek İnternet
 • Nefret Söylemi
Bu etkinliğin süresi geçmiş
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü
İstanbul / Fatih / BEYAZIT
Beyazıt - İstanbul - Türkiye
Etkinlik Konuları