Erol Güç

Erol Güç Resmi
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 5 yıllık ilk yüksek mühendislerinden olan araştırmacı-yazar, bu fakültede özellikle zirai inşaat, biyoloji, zirai işletmecilik, zirai hukuk, teknoloji alanlarında edindiği bilgiler yanı sıra, aynı süreçte Amerika Birleşik Devletlerinin tanınmış üniversitelerinden “George Town Üniversitesi” kökenli yabancı dil hocalarının eğitiminden geçerek üst düzey bir İngilizce bilgi sahibi oldu. Bunun neticesi olarak, Prof. Dr. Ali ARAS’ın görevlendirmesi ile, üniversiteye araştırma için gelen Amerikalı Profesörlerin tercüman-çevirmeni sıfatıyla sözü edilen araştırmalarına katıldı. Özellikle “İllinois Üniversitesi” öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatigue ile Yurt genelindeki araştırmalarda yer aldı. Aynı süreçte, “CENTO’nun” fakülte bazında gerçekleştirdiği uluslararası seminerlerde Prof. Dr. İbrahim DEMİR tarafından simültane tercüman ve çevirmen olarak görevlendirildi.

Araştırmacı-yazar, bilahare Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümündeki öğrenimini tamamladıktan ve de, gerek Ege Üniversitesi ve gerekse 9 Eylül Üniversitesinde öğretim görevli ve üyelerini yerinde eğittikten sonra, sınavlarını kazandığı ESHOT Genel Müdürlüğünde Baş Tercüman-Çevirmen sıfatıyla göreve getirildi. Bu kurumda mevcut Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs İşletmelerinin tüm uluslararası yazışmalarını yürütmek, ihalelerinin idari ve teknik şartnamelerini uluslararası hukuk, iktisat ve İngilizce çerçevesinde hazırlamak suretiyle bu kurumda bu alanlarda büyük bir deneyim kazandı.

Araştırmacı-yazar, 1984 yılında Milli Eğitim Bakanlığının izniyle Özel Akademik Batı Dilleri Eğitim Kurumunu açtı. Bu kurumda bugüne kadar binlerce üniversite öğrencisi ve üniversite öğretim görevlisi ve öğretim üyesi, üst düzey kurum yöneticileri, kamu ve özel sektörde görevli personel yetiştirdi. Gerek M.E.B. ve gerekse Üniversitelerden gelen tebrik ve taltif yazılarının vermiş olduğu şevk ile çalışmalarını sürdüren araştırmacı-yazar, Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi ve yurt genelindeki diğer üniversitelerde görevlerini sürdürmekte olan asistan, araştırma görevlisi, öğretim üyeleri ile tüm üniversite ve yüksel okul öğrencilerine bu konudaki olumlu yaklaşımları için içtenlikle teşekkür etmeyi, ayrıca 3 ciltten oluşan serinin ilk cildi olan bu eserin ve diğer eserlerin öğrencilerimize hedefledikleri en üst düzey İngilizce yanı sıra her düzeydeki sınavlar için ( YDS, TOEFL, IELTS, TUS v.b. ) ana kaynak olarak yararlı olacağı inancıyla, uzun yıllara dayalı deneyimlerini öğrencileriyle paylaşmaktan büyük kıvanç duyacağını içtenlikle ifade etmeyi bir borç bilmektedir.

Yer Aldığı Etkinlikler

21 Aralık 2014
Pazar
Y Kuşağı Liderlik Zirvesi
Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / İzmir