Boğaziçi Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri

Yer Aldığı Etkinlikler

26 Haziran 2020
Cuma

ZioN Psikiyatri Akademisi Ankara Şubesi / Ankara
11 Nisan 2020
Cumartesi
EMDR Eğitimi (Ankara)
ZioN Psikiyatri Akademisi Ankara Şubesi / Ankara
15 Mart 2020
Pazar
EMDR Eğitimi
Zi&oN Psikiyatri Akademisi / İstanbul