Bahçe Bitkileri Derneği

Bahçe Bitkileri Derneği Resmi
Bahçe bitkileri ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yapmak, yayınlar hazırlamak, araştırma sonuçlarını üretici ve yayımcıların hizmetine sunmak, bu daldaki elemanları teşvik edici ve aralarındaki ilişkileri düzenleyici faaliyetlerde bulunmak, mesleki işlevlerinin gelişmesine ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olmak, üniversiteler, araştırma kurumları ve yayımcı resmi ve özel sektör kuruluşları arasında gerekli her türlü işbirliğini ve organizasyonunu sağlamak amacı ile Bahçe Bitkileri Derneği 1992 yılında Bornova-İzmir’de kurulmuştur.

Yer Aldığı Etkinlikler

3 Ekim 2012
Çarşamba
IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu
Akdeniz Üniversitesi / Antalya