IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Sempozyum / Doğa Bilimleri

3 Ekim 2012, Çarşamba - 5 Ekim 2012, Cuma

09:00 - 18:00

Ücretli

Etkinlik Detayları

Ülkemiz, ekolojik özellikleri nedeniyle bahçe ürünleri bakımından büyük bir üretim şansına ve potansiyeline sahiptir. Bu özellikler sayesinde Türkiye’de bazı tropik ve subtropik ürünler hariç dünya üzerinde yetiştirilen pek çok meyve, sebze ve süs bitkisi ekonomik olarak yetiştirilebilmektedir. Ülkemiz meyveciliğinde önemi giderek artan meyve gruplarından birisi de üzümsü meyvelerdir.

İç tüketim ve dış ülkelerdeki tüketiminin son yıllardaki artışı, iç ve dış ticarette üzümsü meyvelerin önemini arttırmaktadır. Üzümsü meyveler gelişmiş ülkelerde büyük bir tüketim payına dolayısıyla da geniş bir pazara sahiptir. Üzümsü meyveler, içerdikleri fenolik bileşikler, antioksidanlar ve antosiyaninler gibi fitokimyasallardan dolayı insan sağlığı üzerine pek çok olumlu etkiye sahiptirler ve fonksiyonel gıdalar arasında önemli bir yer tutarlar. Üzümsü meyveler sahip oldukları zengin vitamin ve mineral maddelerden dolayı yaşlanmayı geciktirme ve kanseri önleme açısından da önemli bir meyve grubudur. Üzümsü meyvelerin tarıma dayalı endüstri işletmeleri açısından; derin dondurma, kurutma, meyve suyu, reçel, marmelat, tatlı, pasta, dondurma, şekerleme, meyve tozu, esansı ve meyve çayı gibi çok çeşitli işleme tekniklerine uygunlukları yine önemli avantajlar sağlamaktadır. Öte yandan ilaç sektöründe de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bahsedilen özellikleri yanında üzümsü meyvelerden süs bitkisi, çit bitkisi ve örtü bitkisi olarak da faydalanılmaktadır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda, üzümsü meyveler son yıllarda değeri daha da anlaşılan ve üzerinde önemle durulması gereken meyve gruplarından birisidir.

Üçüncüsü 2009 yılında Kahramanmaraş, Sütçü İmam Üniversitesi'nde yapılan ‘Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu’nun dördüncüsü 3-5 Ekim 2012 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından Antalya’da yapılacaktır. Bu sempozyum ile son yıllarda önemi giderek artan üzümsü meyveler ile ilgili gelişmeler, sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilimsel bir çerçevede bilgi alışverişinde bulunulacaktır.

SEMPOZYUM KONULARI

•    Çoğaltma ve Yetiştirme Teknikleri
•    Genetik ve Islah
•    Fizyoloji
•    Biyoteknoloji
•    Bitki Besleme
•    Sulama
•    Hastalık ve Zararlılar
•    Mekanizasyon
•    Hasat ve Hasat Sonrası Fizyolojisi
•    Ekonomi ve Pazarlama
•    Sağlık ve Farmakoloji
•    Ürün İşleme ve Değerlendirme
•    Organik Yetiştiricilik
•    İyi Tarım Uygulamaları ve GLOBALGAP
•    Diğer

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Akdeniz Üniversitesi
Antalya / Merkez
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs