2. Operasyonel Risk Konferansı

Konferans / Finans-Ekonomi

2 Aralık 2013, Pazartesi - 3 Aralık 2013, Salı

09:00 - 17:45

Ücretli

Etkinlik Detayları

2. Operasyonel Risk Konferansı 2-3 Aralık 2013 tarihlerinde Sheraton Maslak, İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Operasyonel Risk Enstitüsü tarafından ikincisi gerçekleştirilecek olan OpRisk Türkiye 2013 Konferansına birçok yerli ve yabancı konuşmacı katılacaktır.

Operasyonel riskler sadece yolsuzluklar ve bilgi teknolojileri kullanımında yaşanabilecek aksaklıklardan kaynaklanan riskler değildir. Bu tür riskler aynı zamanda deprem, fırtına, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra bu tür olayların birer bankacılık ve ekonomik/finansal krize dönüşmesi gibi süreçleri de oluşturur. Söz konusu risklerin gerçekleşmesi bankaların hatta şirketlerin beklenmedik şekilde iflası gibi olaylara neden olabilir ve bu tür olaylar günlük hayatın doğal bir parçası olmayan sıra dışı olaylar olarak sınıflandırılır. Nassim Taleb’in deyimiyle birer siyah kuğu olan bu tür sıra dışı olaylar giderek daha sık tekerrür etmekte ve yayılma etkisine sahip ciddi riskler oluşturmaktadır. İşte bu tür riskler genellikle operasyonel risk kategorisinde sınıflanmaktadır.

Basel Komitesi tarafından yaklaşık 16 yıl önce gündeme getirilen operasyonel risk kavramı geçen bu süre zarfında bankacılık ve finans piyasalarında makul seviyede bir farkındalık oluşturmuştur. Ancak finansal piyasalarda yaşanan son gelişmeler bu farkındalık seviyesinin uygulamaya yeterince yansımadığını göstermektedir. Operasyonel risklerin belirlenmesi, tanımlanması, ölçümü ve yönetimi diğer risk türlerine nazaran daha zordur. Bu konudaki en büyük eksiklik hiç şüphesiz yaygın ve kapsamlı bir veri tabanının olmayışı ve ölçüm yöntemlerinin karmaşıklığıdır.

Operasyonel riskin bir diğer önemli tarafı da sistemde istismara müsait alanların ve açıkların beklenmedik zamanlarda ciddi zararlara neden olabilecek potansiyele sahip olabilmesidir. Bu durumda ortaya çıkan ikincil risk itibar riski olmakta ve bu riskin (itibar kaybının) telafisi yıllar alabilmektedir. Örneğin büyük yatırım bankalarının kara para aklama ile suçlanması, bir başka büyük yatırım bankasının bilgisayar sisteminin çökmesi bunlara verilebilecek güzel örneklerdendir.

İkincisi düzenlenecek olan OpRisk Türkiye 2012 Konferansı ile piyasa katılımcıları, denetim otoriteleri, profesyoneller ve akademik dünyanın bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Konferans katılımcıları arasındaki etkileşimin en verimli şekilde sağlanmasını amaçlayan bir ortamda bu alandaki en güncel ve önemli bilgilerin paylaşımı ile elde edilecek faydanın arzulanabilen en üst seviyeye çıkarılması hedeflenmiştir. Konferansın verimli bir iş ve iletişim ağı oluşturma potansiyeli ise katılımcıların bir diğer önemli kazanımı olacaktır.

Kimler Katılmalı?

 • Risk Uzmanları
 • Operasyonel Risk Çalışanları
 • Düzenleme ve Denetleyici Kurum Çalışanları
 • Banka Yöneticileri ve Uzmanları
 • Aracı Kurum Yöneticileri ve Uzmanları
 • Borsa Uzmanları
 • Denetçiler
 • Sigorta Çalışanları
 • Bilişim Profesyonelleri
 • Hukukçular
 • Akademisyenler
 • Yazılım Firmaları
 • Kurumsal Yönetim Uzmanları
 • Sertifika Sınavına Hazırlananlar
Bu etkinliğin süresi geçmiş
Sheraton İstanbul Maslak Hotel
İstanbul / Şişli / MASLAK
Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii
Etkinlik Konuları