William Murray

William Murray Resmi
William Murray, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Tarım ve Tüketiciyi Koruma Birimi’nde Kıdemli Program Görevlisi’dir. FAO’nun görevi beslenme seviyelerini yükseltmek, tarımsal verimliliği geliştirmek, kırsal nüfusların yaşam standartlarını iyileştirmek ve dünya ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaktır. William Murray, FAO’nun mahsul üretiminin sürdürülebilir şekilde yoğunlaştırılması üzerine halen devam eden çalışmalarının geliştirme ve uygulamasında koordinasyon rolü üstlenmektedir.

Yüksek Lisans derecesini Kanada Queens Üniversitesi’nden almıştır. 25 yıldan uzun bir süre boyunca özellikle uluslararası iş birliği konusuna yoğunlaşarak, bitki koruma ve gıda güvenliği konuları üzerine çalışmıştır; son olarak Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesi Sekreterliği’nde görev almıştır. 2000’de FAO’ya katılmadan önce, Kanada Hükümeti’ne bağlı Zararlı Yönetimi Düzenleme Kurulu ve Kanada Sağlık Bakanlığı’nda (Health Canada) kıdemli pozisyonlarda bulunmuştur. Rotterdam Sözleşmesi için Hükümetler Arası Müzakere Komitesi ile OECD Pestisit Çalışma Grubu’nun Başkan Yardımcılığı’nı yapmış; NAFTA, CODEX ve Çevresel İş Birliği Komisyonu altında birçok uluslararası ve ulusal Komite’ye başkanlık yapmıştır.

Yer Aldığı Etkinlikler

3 Ekim 2012
Çarşamba
Uluslararası Barış İçin Bilim Konferansı
Haliç Kongre ve Kültür Merkezi / İstanbul