Türkiye Öğrenci Konseyi

Türkiye Öğrenci Konseyi Resmi
Türkiye Öğrenci Konseyi, bütün öğrencilerin eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinin yanısıra, demokratik ve özgür bir ortamda örgütlenmeleri, her üniversitenin çağdaş bir yükseköğretim kurumu olarak gelişmesine katkıda bulunmaları, gereksinimlerini üniversitelerin birimlerine duyurmaları, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemeleri amacıyla kurulmuştur.
"Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Türkiye Öğrenci Konseyi Yönetmeliği" hükümlerine göre etkinlik gösteren Türkiye Öğrenci Konseyi, ülkemizde yaşayan tüm öğrencilerini üniversiteler içinde, Türkiye ve uluslararası düzeylerde temsil eden bir birimdir.
Tüm üniversiteler Türkiye Öğrenci Konseyi'nin doğal üyeleridir.

Yer Aldığı Etkinlikler

24 Haziran 2012
Pazar
Yarının Liderleri Zirvesi
Haliç Kongre ve Kültür Merkezi / İstanbul