Türkiye Kadın Girişimciler Derneği - KAGİDER

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği - KAGİDER Resmi
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Eylül 2002'de İstanbul'da kurulmuş, Türkiye çapında faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü. Derneğin amacı resmi sitesinde, kadın girişimciliğini geliştirmek; ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek; kadının üreterek ve varlığını özgürce ortaya koyarak tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir dünya yaratmak olarak ifade edilir.
KAGİDER, kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla kadın girişimcilere yürütmekte oldukları faaliyetlerde maddi ve manevi destek olmaktadır. Bu amaçla yasa düzenleyicisi organlar, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmaktadır. Başka ülkelerde benzeri çalışmalarda bulunan dernek, vakıf vb. kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, ulusal ve uluslararası seminerler düzenlemek, yabancı ülkelerdeki benzer dernekler tarafından düzenlenen seminer, eğitim ve dernek amacı ile uyumlu sair faaliyetlere katılmak üzere temsilci göndermektedir. Dernek amaçlarına yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmakta, süreli ve süresiz yayınlar hazırlatmaktadır.

Yer Aldığı Etkinlikler

12 Aralık 2014
Cuma
Junior World Entrepreneurship Forum - JWEF İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Kültür Merkezi / İstanbul
21 Kasım 2013
Perşembe
3. iyiGirişim Zirvesi
Sabancı Center / İstanbul
21 Aralık 2012
Cuma
Deu İşletme Kulübü Genç Kagider Etkinliği
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Konferans Salonu / İzmir