Türkiye Dış Ticaret Vakfı

Türkiye Dış Ticaret Vakfı Resmi
TDV, ilk kuruluş yıllarında Dünya Türk İşadamları Kurultayları başta olmak üzere, yayın faaliyetleri yapmış ve çeşitli mesleki toplantılar düzenlemiştir. Aynı çatı altında kurularak 2000 yılında faaliyete başlayan “Dünya Türk İşadamları Vakfı”nın Kurultayların organizasyonunu üstlenmesini takiben; eğitim faaliyetlerine ağırlık vermiştir.

TDV, bugün itibariyle, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere “Dışticaret Uzmanlığı Eğitim Programları” uygulamakta; kamu kurumlarının ve meslek kuruluşlarının istekleri doğrultusunda, kurum bazında mesleki eğitim programları düzenlemektedir.

Yer Aldığı Etkinlikler

3 Aralık 2012
Pazartesi
Dış Ticaret 2012
Taşdelen Kongre Merkezi / İstanbul