Tülin Akın

Tülin Akın Resmi
Tülin Akın geliştirdiği bilgi teknolojileri platformu aracılığıyla Türkiye’deki üç milyon çiftçi ve ailesinin ekonomiye ve toplumsal hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlıyor. Bilgi teknolojileri Türkiye’de neredeyse her sektörde bilgi paylaşımı ve etkileşim için yeni fırsatlar yaratırken, tarım sektörü ve çiftçiler bu önemli araçlardan yeterince faydalanamamaktadır. Tülin Akın, çiftçilere güncel bilgiler, teknik uygulama bilgileri, çeşitli beceriler ve mesleki gelişim imkanları sağlamak amacıyla bu iki birbirinden uzak grubu – çiftçiler ve bilgi teknolojilerini- biraraya getiriyor ve çiftçilerin geleneksel aracı yapılarını kullanmaksızın alternatif piyasalara ulaşmaları için fırsatlar yaratıyor.

Kurduğu Tarımsal Pazarlama web portalı tarimsalpazarlama.com ile Türkiye’nin ilk ve önde gelen iletişim, e-öğrenme ve e-ticaret medyasını hayata geçiren Tülin, yalnızca daha iyi çiftçilik için internet kullanımını teşvik etmekle kalmıyor, böylece diğer çiftçilerle, ziraat mühendisleriyle, veterinerlerle, tarım firmalarıyla ve ihracatçılarıyla buluşmak için sanal bir pazar yeri de sağlamış oluyor. Çiftçilerin sadece bir SMS mesajı ile ya da internet kafelerden (çoğu zaman çocukları aracılığıyla) eriştikleri portal, bugün 800.000’den fazla çiftçiye hizmet vermiş durumda.

Tülin’in gelecek planları arasında çiftçilerin uluslararası pazarlara açılmaları, kırsal hayatta teknoloji kullanımını özendirecek “teknoloji köyleri” kurmak ve kadın çiftçiler için yerel ürünlerini satabilecekleri bir portal oluşturmak bulunuyor.

Yer Aldığı Etkinlikler

25 Şubat 2015
Çarşamba
Girişimcilik Zirvesi 2015
İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi / İstanbul
12 Aralık 2014
Cuma
Junior World Entrepreneurship Forum - JWEF İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Kültür Merkezi / İstanbul
2 Nisan 2014
Çarşamba
İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi'14
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü / İstanbul
13 Nisan 2013
Cumartesi
4. SOGLA Sosyal Girişimcilik Konferansı
SALT Galata / İstanbul