Satışta Tahsilat Yönetimi

Zirve / Finans-Ekonomi

9 Mart 2013, Cumartesi

09:30 - 17:30

Ücretli

Etkinlik Detayları

İşletmelerin alacaklarının toplam varlıklar içindeki payı ve tahsilat yönetiminin önemi sürekli artmaktadır.

Daralan piyasa şartlarında alacaklara yapılan yatırımların önemli tutarlara ulaşması, hatta çok sayıda firmada alacak tutarlarının stoklara yapılan yatırımı aşmasının yanı sıra birçok işkolunda genellikle son yıllarda alacakların satışlara oranının yükselme eğilimi göstermesi de dikkatleri daha başarılı bir alacak tahsilatı yönetimi üzerine çekmiştir.

Tahsilat yönetimi çok sayıda mikro/makro bileşenin kontrolünü gerektirmektedir. Programımızda,

- Tahsilat zincirinin; yönetimsel, davranışsal, finansal ve hukuksal etkileşimli bileşenleri;
- Alacak devir hızını yükselterek işletmelere uygun başarılı tahsilat yönetiminin gerçekleştirilmesinin eylem planı,
- Müşteri kaybı yaşanmaksızın sorun çözüm önerileri ve işleyişe entegre verimli risk yönetim modelleri
ele alınacaktır.

Son krizde batan finans kuruluşlarının tüm yöneticileri kendi primlerini hesaplarına indirmiş olan profesyonellerdi! Çünkü denetlenmeyen ürün, fiyat ve pazarlama süreçleri üzerine bina edilmiş iş stratejileri söz konusuydu (Washington Mutual’ın 307 milyar dolar varlığı JPMorgan tarafından 2 milyar dolara satın alındı).

Bu gelişme alacak yönetiminde, ürün geliştirme, risk iştahı, prim ve kota gibi teşvik edici uygulamaların eleştirel bir gözle irdelenmesini, satış ve pazarlama süreçlerinin denetimine ilişkin süreçlerin tanımlanmasını gerektirmektedir.
 

Kapsam:
"Doğru Müşteri + Doğru Tahsilat = Başarı" 
"Aslolan Başarılı Tahsilat Performansıdır; Tahsil Edilmedikçe Ne Alacak Alacak, Ne Satış Satış, Ne Müşteri Müşteridir!"
“Alacak Tahsilinde En Sık Karşılaşılan Engeller ve Müşteri Kaybı Olmaksızın Çözüm Yolları” 
"Satışta Tahsilat ve Müşteri Araştırması; Cari Hesap Kredi ve İstihbarat Yöntemleri"
"Tahsilat Sorunlarını Azaltıcı Satış Sözleşmeleri Tasarımı ve Alacak Tahsilinde Dava Dışı Yasal Çözümler, Uzlaşma Teknikleri"
"Yeni Borçlar Kanunu'na Göre İşletmelerin Sözleşme Hazırlarken Dikkat Etmeleri Gereken Noktalar, Yeni Ticaret Kanunu'nun Mal ve Hizmet Tedarik Sözleşmelerine Müdahalesi"
"Alacak ve Borç Psikolojisi; Alacak Tahsilinde Belli Başlı Davranış Konseptleri, Hassasiyet ve Tolerans Dengesi"
"Muhasebe ve Vergi Uygulamalarında Geciken Tahsilatların Durumu ve Mali Tablolara Yansıması"
"Etik Müzakere ile Sağlıklı Satış Kapatma; Doğru Fiyatlandırma, Sevk, Teslim, Ödeme Şartları Mutabakatı"
"Finansal Kurumların Kredi Riski Ölçümünde Kullandıkları Yöntemler, Risk Azaltmada Alınan Aksiyonlar ve Kredilendirme Sürecindeki Etkileri"
"Başarılı Tahsilat Sistemlerinin Kurulumu ve Kurumsal Risk Yönetimi"
"Hileli tahsilat işlemleri ve İç kontrol sisteminin kurulması"
Bu etkinliğin süresi geçmiş
Sheraton İstanbul Maslak Hotel
İstanbul / Şişli / MASLAK
Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii
Etkinlik Konuları
BUNLARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ
6. Bosphorus Talep Tahmin ve Planlama Modelleri Zirves
Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center
18.Sürdürülebilir Satınalma & Tedarik Zinciri Yönetimi Zirvesi
Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center