Sami Boydak

Sami Boydak Resmi
TOBB Kayseri Genç Girişimciler Kurulu başkanı

Yer Aldığı Etkinlikler

27 Nisan 2012
Cuma
II. Ulusal Bilişim Kongresi
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi / Kayseri