Ondokuz Mayıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu

Yer Aldığı Etkinlikler

3 Mart 2020
Salı
IDEA'20
Atatürk KOngre ve Kültür Merkezi / Samsun