Mete Arslan

Mete Arslan Resmi
SSM Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı

Yer Aldığı Etkinlikler

26 Nisan 2013
Cuma
3.Ulusal Bilişim Kongresi
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi / Kayseri