Dr. Mehmet Aktaş

Dr. Mehmet Aktaş Resmi
Aktaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuş, Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans çalışmasını tamamlamış ve 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden finans alanında doktora derecesi almıştır. 1984 yılında iş hayatına başlayan Aktaş, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanı olarak görev yapmıştır. 1995 yılında Başkanlık Danışmanı olarak Yaşar Topluluğu’na katılan Aktaş, topluluk bünyesinde üst yönetimde çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra, 2000 yılında Stratejik Planlama, Bütçe ve Kurumsal Finansman Başkan Yardımcılığı pozisyonuna atanmıştır. 2007 yılı Temmuz ayında Yaşar Holding İcra Başkanı (CEO) olarak atanan aktaş, 2009 yılı Mayıs ayından beri Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Yer Aldığı Etkinlikler

11 Nisan 2013
Perşembe
10. Liderlik Zirvesi
Sheraton İstanbul Maslak Hotel / İstanbul