Malzeme Bilimleri Kulübü

Malzeme Bilimleri Kulübü Resmi
Malzeme Bilimleri Kulübü, özel sektör ve sanayii kesiminin yapısını işleyişini üretim faaliyetlerini her türlü sorunlarını araştırmak, incelemek; Türkiye ve dünyada sektörün güncel konularında ve interdisipliner olarak bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak; bu konularda uzman kişi ve kuruluşların deneyimlerinden faydalanmak ve bu yolla ortaya çıkan bilgileri Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine aktarmak; sanayi ve üniversite ilişkilerini geliştirerek metal, seramik, polimer ve kompozit sektörünlerindeki açığın kapanmasına yardımcı olmak; Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine meslek ve iş kolu seçimi konularında yardımcı olacak bilgileri sağlamak için onları firma ve sektör temsilcileri ile buluşturmak; üyelerine takım çalışması içinde birlikte proje üretip gerçekleştirme, bilgi ve becerilerini geliştirme, innovatif düşünce yeteneği kazandıma, akademik bilgilerini gerçek hayatta uygulayarak pekiştirme, bilimsel konularda derslerin ötesinde bilgi edinme, bilgi ve düşüncelerini ulusal ve uluslararası platformlarda başkaları ile paylaşma ve tartışma imkanı sağlamak; öğrenciler arasında dayanışma ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek üniversitenin sosyal yaşamına da katkıda bulunmak; malzeme sektörünün gelişimini sağlamak ve bu alanda nitelikli öğrenci yetişmesine katkıda bulunmak amacını taşır.

Yer Aldığı Etkinlikler

2 Mart 2020
Pazartesi
Malzeme Günleri 2020
YTÜ Davutpaşa Kültür ve Kongre Merkezi / İstanbul