Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin FİNANSAL HUKUK ve RİSK YÖNETİMİ ZİRVESİ

Zirve / Finans-Ekonomi

14 Aralık 2019, Cumartesi

09:00 - 17:30

Ücretli

Etkinlik Detayları

Anahtar Konular:

  • Kurumsal Sürdürülebilirlik Finans ve Risk Yönetimi
  • Ticaret, Sermaye Piyasası, Ceza, İcra ve İflas, Borçlar ve Vergi Hukuku Boyutları
  • Finansal Hukuk Süreçlerinde Konkordato ve Bilirkişilik Uygulamaları
  • Uluslararası Şirketlerin Jeopolitik Riskleri Yönetme Süreçleri
  • Virajın Neresindeyiz? 2020 Yılı Risklerine İlişkin Öngörü ve Değerlendirmeler
  • Başarı Modelleri, Doğru ve Yanlış Hamleler, Sürdürülebilir Finans Yolculukları

Şirketler kurumsal yönetim süreçlerinde işletme biliminin çok disiplinli yapısında muhasebe, finans, denetim, kontrol, üretim, pazarlama, satış, lojistik, planlama, insan kaynakları ile etkileşim halinde olduğundan yönetim kurulu veya üst düzey yöneticiler için idareden yönetime zorluk ve uzmanlık gereksinimi artar. Bu süreci iyi yönetebilen yöneticiler ve liderler işletmelerinin kurumsal sürdürülebilirliğini destekler. Finansal yönetimin hukuki boyutunu ifade eden finansal yönetim süreçleri etkin yönetildiğinde pazar, finans, ekonomi, insan, teknik ve diğer boyutlardaki risk unsurları riskin tehdit boyutundan fırsat boyutuna çevrilebilir.

Bu yaklaşımlar doğrultusunda finansal hukuk ve risk yönetimi ile kurumsal sürdürülebilirliğin desteklenmesine yönelik şirket yöneticilerinin karar alma ve uygulama sürecinde faydalanacakları bilgi ve farkındalığın söz konusu eğitim ile kazandırılması amaçlanmaktadır.

İbrahim CAN | Finansal Yönetim ve Hukuk Danışmanı – I Can Advisory
A. Finansal Sürdürülebilirlik:
• Kavramlar, Yaklaşımlar, Göstergeler ve Değerlendirme
• Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi Şirketlerinde Bir Araştırma

B. Finansal Hukuk:
• Ticaret, Sermaye Piyasası, Ceza, İcra ve İflas, Borçlar ve Vergi Hukuku Boyutlarıyla Kurumsal Yönetimin Değerlendirmesi,
• Şirketlerin Finansal Hukuk Süreçlerinde Konkordato ve Bilirkişilik Uygulamaları

C. Risk Yönetimi:
• Şirketlerin Stratejik Karar Alma Sürecinde Risk Yönetimi,
• Halka Açık Şirketlerde “Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi Komitesi” İçin Küresel En İyi Uygulamalar

Doç. Dr. Şevket SAYILGAN | Akademisyen
Geleceğin Öngörüsü:
• 2020 Yılı Risklerine İlişkin Öngörü ve Değerlendirmeler

Prof. Dr. Refika BAKOĞLU | Akademisyen
Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi:
• Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimin Çok Boyutlu İlişkisi,
• Kurumsal Sürdürülebilirlik Temelli Risk Yönetimi Modeli,
• Bütünleşik Kurumsal Risk Yönetimi,

Çağrı ÖZKAN | Uluslararası Güvenlik Uzmanı
Uluslararası Şirketlerin Jeopolitik Riskleri Yönetme Süreçleri
• Jeopolitik Riskler Karşısında Şirketlerin Alabileceği Tedbirler ve Çeşitli Yönetim Teknikleri

Arif Kerem GÖĞÜŞ | CEO – Göğüş Holding A.Ş.
Girişimcilik Sürecinden Holdinge Uzanan Risk Yönetimi Vakaları

Dr. Murat DOĞU | Mali İşler Bşk.Yrd. – Doğan Holding A.Ş.
Kurumsal Risk Yönetimi Deneyimleri

Serhan ULGA | CFO – Petrol Ofisi A.Ş.
Kurumsal Risk Yönetimi Deneyimleri

Dağhan DÖNMEZ | Deniz Akademi – Eğitmen
Finansal Sürdürülebilirlikte Dostoyevski Yaklaşımı

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center
İstanbul / Şişli
Halaskargazi Cad. No:63 34373 Sisli - ISTANBUL / TURKEY
Etkinlik Konuları
BUNLARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ
SUPPLY CHAIN 4.0  3. Tedarik Zincirinde Dijital Dönüşüm Zirvesi
Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center
6. Bosphorus Talep Tahmin ve Planlama Modelleri Zirves
Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center
18.Sürdürülebilir Satınalma & Tedarik Zinciri Yönetimi Zirvesi
Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center