Kadın Gözüyle Hayattan Kareler'14

Yarışma / Fotoğraf

2 Ocak 2014, Perşembe - 12 Mart 2014, Çarşamba

00:00 - 17:00

Ücretsiz

0212 317 70 25

[email protected]

Katılım Formu

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması; Türk kadınının sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve kadınlara kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunmaktadır. “Hayata Dair" teması ile düzenlenen ve amatör olduğu kadar profesyonel kadın fotoğrafçılara da açık olan yarışmaya ilk düzenlendiği 2007 yılından bu yana 7 bini aşkın kadın, 32 bini aşkın fotoğrafla başvurmuştur.

Yarışma sonucunda dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen 44 eser, İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde sergilenmekte ve fotoğrafseverlerle buluşmaktadır. Bu eserler aynı zamanda her yıl özel bir katalogda toplanmaktadır.

Konu: "Hayata Dair"

1 - KONU VE AMAÇ

"Kadın Gözüyle Hayattan Kareler '14" fotoğraf yarışmasının konusu "Hayata Dair" olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, amatör veya profesyonel kadın fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır.

Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma; Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenmektedir.

2 - KATILIM ŞARTLARI

Yarışma, Seçici Kurul dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri, tüm amatör veya profesyonel kadınlara açıktır.

Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.

Yarışma renkli sayısal dalda düzenlenmektedir. Siyah-beyaz ve sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda

sergilenebileceklerdir. Bu nedenle başvuru formuyla birlikte gönderilecek CD kayıtlarında fotoğrafların eser sahibinin arzu ettiği kadrajda, büyük baskıya (uzun kenar en az 45 cm olarak sergilenecektir) uygun olacak şekilde, yüksek çözünürlükte (300 dpi gibi) ve en yüksek sıkıştırma kalitesinde (12), kısa kenarı en az 2300 pixel olarak JPEG formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Yarışma sayısal ortamdadır. Baskılar kabul edilmeyecektir.

Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır. ,

Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.

CD'ye kayıt edilen her fotoğrafın adlandırılmasında sırasıyla; 5 rakamdan oluşan rumuz (tüm fotoğrafların başında aynı rumuz kullanılacaktır), sıra numarası ve varsa eser adı mutlaka bulunmalıdır (Örnek: 12345 - 1 - eser adı) Başvuru formuyla gönderilecek CD'nin üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.

Birden fazla fotoğraf ile katılım durumunda tüm fotoğraflar aynı CD içerisine jpeg olarak kayıt edilmelidir. Fotoğraf ismi CD'ye kaydedilirken formda bulunan şekilde sırasıyla rumuz-sıra no-eser adı şeklinde yazılmalıdır. Başvuru formunun ayrıca CD'ye kaydedilmesi gerekmemektedir.

Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.

Eserlerin kaydedildiği CD ve başvuru formu beraber zarflanarak son katılım tarihi olan gün, mesai saati sonuna kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde gönderilmelidir; aksi halde yarışmaya dahil edilmeyecektir.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

-    Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstererek değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik müdahale ve değişiklikleri yapan,

-    Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı halinde TFSF onaylı yarışmalara katılımı süresiz olarak men edilir. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

E-posta yolu ile gönderiler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3  - ESERLERİN GÖNDERİLMESİ VE İADESİ

Katılım formu noksansız doldurulacaktır. CD kayıtlarındaki görüntülerin adlandırılmaları katılım formu ile aynı olmalıdır. Kayıtlı CD ve katılım formu gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenip Yarışma Sekreteryası'na elden teslim edilecek ya da posta yoluyla gönderilecektir.

CD'ler ve başvuru formları katılımcılara iade edilmeyecektir. 1 Haziran 2014 tarihinden sonra, TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir. Açılmayan ya da okunmayan CD kayıtlarından kurum sorumlu değildir. Bu durumda katılımcı yarışma dışında kalacaktır.

4 - KULLANIM HAKLARI

Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'ye izin / muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve eser sahibinin olacaktır. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin adını belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.

Ödül alan fotoğraflar TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu web sayfası TFSF.org.tr 'de yarışmamız sonuçları başlığı altında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2014'te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

Ayrıca, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 250 TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.

5 - YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışma Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2014
 • Son Katılım Tarihi:12 Mart 2014
 • Değerlendirme Toplantısı: 27 Mart 2014
 • Sonuç Bildirimi: 2 Nisan 2014
 • Ödül Töreni ve Sergi: Mayıs 2014'ün ilk yarısı   

6 - SEÇİCİ KURUL

 • Prof. Güler Ertan - Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Nihal Kafalı - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Bölüm Başkanı
 • Doç. Oktay Çolak - Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi
 • İsa Çelik - Fotoğraf Sanatçısı
 • Nihan Güney - Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri

Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.

7 - ÖDÜLLER

 • Birincilik ödülü: 5.000 TL
 • İkincilik ödülü:  3.000 TL
 • Üçüncülük ödülü: 1.000 TL
 • Sergilenmeye değer bulunan eser: 250 TL 

8 - YARIŞMA SEKRETERYASI

Sorumlu Kişi: Öğünç Yenigün
Adres: Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşavirliği İş Kuleleri Kule 2 Kat: 18 Levent - İstanbul
Tel: 0212 317 70 25
E mail: [email protected]

9 - Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.

10 - Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nca 2013/72 numara ile onaylanmıştır.

11 - Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşavirliği
İstanbul / Beşiktaş / LEVENT
İş Kuleleri Kule 2 Kat: 18
Etkinlik Konuları