İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM)

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM) Resmi
İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi’nin (İSTANBUL KAGEM) kuruluş hikayesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, İstanbul Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan (SKS), SKS bünyesinde Kariyer Geliştirme Merkezi'nin kurulmasının talep edilmesi ile başlamıştır.

Bu talep doğrusunda 11 ve 15 Ağustos 2009'da düzenlenen toplantılara kariyer konusu ile ilgilenen öğretim üyeleri davet edilerek proje ekibi oluşturulmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra 11 Eylül 2009 tarihli davet yazısı ile, kariyer konusunda çalışan ve İSTANBUL KAGEM’e katkı sağlayabilecek İstanbul Üniversitesi’nin farklı akademik birimlerinden 58 öğretim üyesi ile 29 Eylül 2009’da bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantı ile, katılımcılara İSTANBUL KAGEM ve planlanan faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş, merkez yönergesi tartışılmış ve mevcut ekibe yeni gönüllü katılımlar sağlanmıştır.

19 Ağustos 2009’dan itibaren her hafta düzenli olarak toplanan İSTANBUL KAGEM proje grubunca hazırlanan “Kariyer Danışmanlığı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” teklifi, Şubat 2010’da SBE Genel kurulunca kabul edilerek YÖK onayına sunulmuş ve Haziran 2010’da onaylanmıştır. 1 Nisan 2010 tarihinde merkez yönergesinin İÜ senatosunca kabul edilmesinden sonra Rektörlükçe gerekli görevlendirmeler yapılarak Merkezimiz resmî olarak çalışmaya başlamıştır.

Yükseköğretim Kurulu’nun 02.08.2012 tarihli toplantısında ise İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına karar verilmiş olup, 27.09.2012 tarihli ve 28424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle Merkezimiz, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ismiyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Yer Aldığı Etkinlikler

18 Aralık 2017
Pazartesi
10. Sanalkurs Bilişim Seminerleri
İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi / İstanbul
3 Mart 2016
Perşembe
9. Sanalkurs Bilişim Seminerleri
İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi / İstanbul