Gümüşhane Belediyesi

Gümüşhane Belediyesi Resmi
1871 yılında kurulan Gümüşhane Belediye Başkanlığı, zaman içinde gelişen şartlara ve ihtiyaçlara göre şekillenmiştir. Bugün 9 farklı birimle çalışmalarını sürdüren Gümüşhane Belediyesi, başta altyapı olmak üzere kentsel planlama ve sağlıklı bir çevre oluşturulmasına özel önem vermektedir.

Yapılan yeni yasal düzenlemelerle yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının arttırıldığı günümüzde, değişikliklere açık ve kentlilik bilinci yüksek bir toplum oluşturmaya yönelik politikalar geliştiren Gümüşhane Belediyesi, kurumsal anlamda da güçlenmeyi kendisine ilke edinmiştir.

Hizmette verimlilik ve kalite konusunda çağın gereksinimlerini en iyi şekilde kullanabilmek amacıyla mevcut yapısını sürekli modernize eden, Belediyemiz kurum içi eğitim çalışmalarına da hız vermiştir.

Toplam 210 personeliyle hizmet veren Gümüşhane Belediyesi şehrimizin ve halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Yer Aldığı Etkinlikler