Feridun İzgi

Feridun İzgi Resmi
ACTECON bünyesinde rekabet ve regülasyon alanında çalışmalarına devam eden M. Feridun Izgi, basta enerji ve otomotiv sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.
ACTECON’a katılmadan önce Otomotiv ve Enerji sektörlerinin önde gelen şirketlerinde yedi yılı aşkın bir süre hukuk danışmanı olarak görev almış olan İzgi'nin mesleki çalışmaları, özellikle enerji hukuku, rekabet hukuku ve tüketici hukuku alanlarında yoğunlaşmıştır. Otomobil üretimi ve dağıtımı ile elektrik üretimi, toptan satışı, dağıtımı ve doğalgaz faaliyetlerine ilişkin sektörel düzenlemeler ile rekabet düzenlemelerini takip ederek, şirket uygulamalarının bu düzenlemelere uyumu konusunda danışmanlık sağlamıştır. Dava ve takip süreçlerini yönetmiş, sektöre özgü sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi safhalarında danışmanlık yapmıştır.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun olan İzgi, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku Yüksek Lisansı yapmış, bu programdan 2006 yılında “Otomotiv Sektöründe Dağıtım Anlaşmaları ve Grup Muafiyeti” konulu çalışması ile mezun olmuştur. 2007 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam eden İzgi 2010 yılında akademik çalışmalarının bir bölümünü ABD’de, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Prof. Dr. Michael Gerrard danışmanlığında enerji ve iklim değişikliği hukuku alanlarında sürdürmüştür. Burada enerji hukuku, çevre hukuku, iklim değişikliği hukuku, ticaret ve regülasyon, karşılaştırmalı rekabet hukuku ve uluslararası yatırım tahkimi derslerini gözlemlemiş, yine bu alanlarda çok sayıda toplantı ve seminere katılmıştır.

Yer Aldığı Etkinlikler

15 Eylül 2012
Cumartesi
İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı
Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul