Doç.Dr.Ekrem Demirli

Doç.Dr.Ekrem Demirli Resmi
Rize-İkizdere’de doğmuş. 1988’de, Üsküdar İmam Hatip Lisesi, 1993 yılında Marmara Ü. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1993’te M. Ü. S. B. Enstitüsünde Tasavvuf alanında yüksek lisansa başladı ve aynı yıl Enstitütü’ye araştırma görevlisi olarak atandı. 1995’te Abdullah İlahi’nin Keşfü’l-Varidat’ı adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2003’te aynı enstitüde Sadreddin Konevi’de Marifet ve Vücûd adlı teziyle tasavvuf doktoru oldu.

Halen çalışmalarını ağırlıklı olarak iki alanda sürdürmektedir: Birincisi Konevi şarihleri ikincisi ise İbnü’l-Arabî. Ekrem Demirli’nin Sadreddin Konevî, Abdürrezzak Kaşani, İbn Sina ve İbnü’l-Arabî’den çevirileri, dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ulusal ve uluslar arası sempozyumlarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır.

Yer Aldığı Etkinlikler

29 Ocak 2013
Salı
Tasavvuf Okumaları
Balaban Tekkesi ve Kültür Evi / İstanbul
22 Ocak 2013
Salı
Tasavvuf Okumaları
Balaban Tekkesi ve Kültür Evi / İstanbul
15 Ocak 2013
Salı
Tasavvuf Okumaları
Balaban Tekkesi ve Kültür Evi / İstanbul