Dijital Yönetici Sertifika Programı - YTÜ SEM

Eğitim / Bilişim

16 Eylül 2017, Cumartesi - 8 Ekim 2017, Pazar

09:30 - 16:30

Ücretli

0 534 012 82 61 - 212 442 07 75

[email protected]

Facebook

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

“Dijital dönüşüm yakalayan kurumlar; dijital yöneticileri barındıran kurumlar olacaklardır.”

Teknolojinin başlattığı dijital dönüşüm hareketi hızla devam ediyor. Yakın bir gelecekte araştırmalar  bir trilyon sensör internete bağlanacağını, İnsanların %10’u internete bağlı elbiseler giyeceklerini, üç boyutlu yazıcıların etkisiyle evlerin %15 i fabrikaya dönüşeceğini belirtiliyor.

Tüm sanayilerdeki işletmeler, dijital çağa taşınıyor. Müşteriler, ürün ve hizmetlerin online ve kesintisiz sürdürülmesini bekliyor. Bu beklentileri karşılamayan işletmeler rekabet ortamında çok geriye düşeceklerdir. Dijital dönüşüm hangi teknolojiyi seçme meselesi değildir. Dijital dönüşüm gerekli olduğunu tespit edip, değişime hızlı bir şekilde cevap verebilecek çevik bir organizasyon oluşturmaktır.

Bu dıjıtal dönüşümü  başlatacak ve sürdürebilecek dijital yöneticiler,  iş ve teknoloji bilgisi ve deneyimi yüksek olan ve iş stratejilerini, amaçlarını, hedeflerini dijital dönüşümle tam uyumlu destekleyecek kişilerdir.

Katılımcıların, kendi organizasyonlarındaki dijital bozulmaları tespit etme, dijital strateji oluşturma, eylem planı yapma ve dijital performansı ölçme konusunda farkındalık ve beceri kazandırma, geleceğin dijital yönetici markası oluşturmak.

 

Eğitimin İçeriği

HAFTA-1  PROGRAMI

 1. Dijital ve Sosyal Medya Devrimleri:
 • Yıkıcı Teknolojilerin İşe Etkisi,
 • İnternet, Sosyal Medya, Mobil, Bulut, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Sanayi 4.0 Blockchain , Arttırılmış Gerçeklik , Giyilebilir Teknolojiler
 • Her Şeyin Güvenlik Riskleri, Akıllı Şehirler, Akıllı Sanayi, Akıllı İşler, Neromarketing,
 • Gartner Teknoloji ve Dijital Marketing İlerleme Döngüsü (2015)

Gartner Teknoloji İlerleme Döngüsü: Teknoloji Tetikleme, Beklentilerin Tepe Noktası, Hayal Kırıklığı Oyuğu, Aydınlanma Eğimi, Verimlilik Platosu

 • Dijital Müşteriler, Dijital Rekabet Hatları, Yeni Nesil Çalışanlar
 • Dijital Dönüşümün İşletme Kültürüne Etkisi
 • Yenilikçiliğin dijital stratejiye entegre edilmesi için gerekli beceriler
 • Dijital dönüşümün ortaya çıkardığı meslekler ve insan kaynaklar politikası
 • Geleneksel ticaretin e-ticarete dönüşmesi
 • Yüksek Teknolojide Sosyal Girişimcilik
 1. İşletmelerde Kurumsal ve Teknoloji Mimari
 • Kurumlarda Kullanılan İş Sistemler ve Bilişim Sistemlerinin Kesişimi
 • Telekomunikasyon ve Ağlar
 • Internet, intranet ve extranet
 • Bulut Bilişim
 • Her Şeyin İnterneti Kuruma Nasıl Uygulanır?
 • Arttırılmış Gerçeklik
 • İşletmelerde Büyük Veri Stratejileri
 • İş zekası, bilgi ve karar destek sistemleri
 • Bilgi Teknolojileri Yönetişimi
 • Ürün ve hizmet geliştirme ve rekabette siber güvenliğin önemi
 • Bilgi, Bilişim ve Siber Güvenliğin kurumsal stratejiler için önemi
 • Dijital Şirket Olma Sürecinde Teknoloji Mimarı Nasıl Olmalıdır?

 

 

HAFTA 2- PROGRAMI

 1. Dijital Strateji Geliştirme
 • Yeni İş Modelleri ve Dijital İş Dönüşümü
 • Nasıl Bir Vizyon Oluşturacağız?
 • Müşterilerinin Özel İhtiyaçlarına Göre Özelleştirilmiş Bir Strateji Geliştirmek
 • Hedefleri ve Anahtar Performans Göstergelerini Belirlemek
 • Dijital Dönüşüm Programlarının Uygulanmasında Anahtar Başarı Faktörleri
 • İnsanlar, Teknoloji, Organizasyon, Kültür, Proje Yönetimi, Değişime Karşı Direncin Üstesinden Gelmek
 • Başarılı Bir Dijital Yöneticinin Özellikleri ve Rolü.
 • Dijital Dönüşümde olmazsa olmaz beş stratjisi: Teknoloji temelli iş stratejisi, Dijital dönüşümün kurum geneline yayılması, müşteri merkezlilik, Rekabet Hatları, Satıcıların Dönüşüm Stratejisi

 

 

HAFTA 3- PROGRAMI

 1. Dijital Pazarlama
 • Dijital Pazarlama aktiviteleri aşağıda belirtilen alanlar kapsamında düşünülür.
 • Büyük Veriyi Toplama , Veriyi İşleme , Veri Madenciliği ve Yeniden Pazarlama
 • SEO , SEM , RTB,  eCRM , sCRM
 • Sosyal Medya Yönetimi ve Pazarlama
 • İtibar ve Kriz Yönetimi
 • Mobil Teknolojiler ve Pazarlama
 • Online Pazarlama
 • E-Posta Pazarlama
 • Metin (SMS) Pazarlama
 • Satış Ortaklığı Pazarlaması
 • İçerik Yönetimi ve Pazarlama
 • Marka Elçileri Yönetimi

 

 

HAFTA 4- PROGRAMI

 1. Kurumun Dijital Dönüşümünü Tetikleyenl Faktörler
 • İç İletişim ve Bilgi Transferini Artırmak İçin İş İçinde Dijital ve Sosyal Teknolojilerin Kullanımı Operasyonel Verimliliği Elde Etmek
 • Hızlı, Esnek Hareketli Organizasyonlar Hareketli, Çevik Organizasyonlar Kurmak
 • Personel Katılımı ve Motivasyonu Arttırmak
 • Daha Fazla Müşteri Odaklı Örgüt Kültürü ve Doğru Değişime Yönelmek
 • ‘Kurumsal Sosyal’ Araçlar ve Yazılım
 • Büyük veri, Nesnelerin İnterneti, Sanayi 4.0.
 • İnovasyonun en büyük fırsatı oluşturacak iş alanlarını belirlemek
 • Internet ve Mobil Teknolojilerde Entegrasyon
 • Müşteri İletişim Merkezlerinde Entegrasyon / Konsolidasyon
 • İletişim Teknolojilerinin Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Ve Müşteri Deneyimi Altyapısının Geliştirilmesi
 • Satın Alma Süreçlerinde Entegrasyon / Konsolidasyon
 • İnsan Kaynaklarında Entegrasyon

 

 1. Dijital Performans ve Organizasyonel Etki Ölçme:
 • Dijital Pazarlama Ekosisteminin Ölçümleme Kriterleri
 • Teknolojinin Dijital Dönüşümüne Katkılarının Ölçümü
 • Büyük Veri ve Tahmini Analitiğin Artan Önemi
 • Müşteri ve Müşteri Deneyimi Kalitesini Ölçen Metrikler
 • Organizasyonun Değişime Adaptasyonunun Ölçümlenmesi
 • Tüketici Davranışlarını İzleme İçin Araçlar

Kimler Katılmalı:

 • Pazarlama ve Satış Profesyonelleri,
 • IK Profesyonelleri,
 • BT Profesyonelleri,
 • İş Geliştirme Profesyonelleri,
 • Dijital Pazarlama ve Dijital İş Yöneticileri,
 • Kurumların Orta ve Üst Düzey Yöneticileri,
 • Kurumlarda Stratejiden Sorumlu Profesyoneller

Eğitim Süresi Gün ve Saatleri

·Toplam 60 Saat, 5 Hafta sonu.

·Cumartesi ve Pazar Günleri : 9:30-16:30 (Ders saati 6 saat, 1 saat öğle yemeği arası)

SERTİFİKA VE KATILIM BELGESİ

Eğitim sonunda Yıldız Teknik Üniversitesinde Sertifika sınavı düzenlenir.

Bu sınavdan 100 üzerinden 60 ve üzeri puana sahip olan kursiyerler, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Academy tarafından hazırlanmış ve resmi bir belge olan eğitim sertifikasını almayı hak kazanırlar.
Daha düşük puan alan kursiyerler talep halinde katılım belgesi alabilirler.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul / Beşiktaş
Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsü Beşiktaş / İstanbul
Etkinlik Konuları
Ali Rıza Babaoğlan
Sosyal Teknolojiler Danışmanı
Cenk Eser
Dijital İş Lideri
Doğan Mersin
Coca Cola Türkiye IT Direktörü
Duygu Öztürk
Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Danışmanı
Işık Deliorman Aydın
Novida Kurucu ve Genel Müdür
Nurhan Demirel
Ajans Başkanı, Yazar
Pınar Konya
Akademi Pia Kurucusu
Zehra Öney
MMA, Türkiye Başkanı