David Meerman Scott

David Meerman Scott Resmi
David Meerman Scott pazarlama strateji uzmanı, üçü uluslararası en iyi satanlar listesine giren sekiz çok satan kitabın yazarı, büyümekte olan şirketlere danışman, ve pazarlama, liderlik ve sosyal medya konularında profesyonel konuşmacıdır.

Yer Aldığı Etkinlikler

4 Aralık 2013
Çarşamba
Müşteri Çağında Pazarlama Zirvesi 2013
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı / İstanbul