Çığır İlbaş

Çığır İlbaş Resmi
Bilişim Teknolojileri, Bilişim Suçları ve Bilişim Hukuku alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Açıklamaları ve görüşleri 140 kez ulusal televizyon kanallarındaki haber ve programlarda, 91 kez ulusal gazete ve dergilerde yer almıştır. 7 Uluslararası ve 4 ulusal konferansa davetli konuşmacı olarak katılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarında 95 seminer ve çeşitli üniversitelerde 6 konferans gerçekleştirmiştir. 2005 yılından itibaren bilişim suçları konulu ceza ve hukuk davalarında yeminli bilirkişi olarak görev almaktadır. Avukat M.Ali Köksal ile birlikte hazırladığı "Bir İhmal Hayatınızı Nasıl Değiştirir?" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Yer Aldığı Etkinlikler

27 Nisan 2012
Cuma
II. Ulusal Bilişim Kongresi
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi / Kayseri