Bilişim Sektörü İş Adamları Derneği - BİSİAD

Bilişim Sektörü İş Adamları Derneği - BİSİAD Resmi
Ülke çapında yararlı sonuçlar vermesi için bilgisayar sektörünün kamuoyundaki prestijinin yükseltilmesi, bilgisayar firmaları arasındaki ilişkilerin ve iletişimin düzenlenmesi, sektördeki teknik servis ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Bilgi toplumunun oluşturulmasına katkı sağlanması, bilişim sektörü ile ilgili toplumsal gelişmelerde kamuoyunu ilgilendiren konularda görüş ve öneriler geliştirilmesi, Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olmasının sağlanması amacıyla kurulmuştur.

Yer Aldığı Etkinlikler

27 Eylül 2013
Cuma
Yazılım Kongresi 2013
Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi / Bursa