Bilim Okulu

Bilim Okulu Resmi
Bilim Okulu; 2011 yılından itibaren 5-18 yaş arası öğrencilere alanında uzman ve denetimli eğitimcileriyle bilim, fen ve teknoloji alanında bilimsel yöntemlerle uygulamalı atölye çalışmaları yaparak, öğrencilerin bilim ve teknolojiye günlük hayatlarında yer açması, üretkenlik, yaratıcılık, merak, düşünme ve sonuç alma becerilerini ortaya koyması, problem çözme ve mantıksal düşünme becerisi kazandırması alanında çalışmalar yapar.

Öğrenciler; gerçekleştirdikleri uygulamalar ve atölyeler ile var olan yeteneklerini ortaya koyar ve daha erken yaşlardan itibaren mesleki alandaki eğilimlerini belirleme ortamı elde ederler.

Bilim Okulu; Tübitak, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi iş birliği ile Uygulamalı Bilim Yaz Kampı 1 ve 2 programlarını, bununla birlikte Tübitak, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Genç Mühendis Akademisi programlarını gerçekleştirmiş olup her yaz bilim eğitimlerine devam etmektedir.

Bilim Okulu, , “Okul Dışında Bilim Eğitiminin Öğrencilerin Başarısına Etkisi” konusu üzerine Uludağ Üniversitesinde yapılan araştırma sonucu ortaya çıkmış olup, verilen eğitim alanında uzman hocamızın danışmanlığında devam etmektedir.

Yayınlarımız
“A Study investigation into the view of pre-service science and elemetary teacher on the use of webquest in science education”, Management and Education, sy. 4, Yıl.3

“The investigation of the effect of simulation based teaching on the student achievement and attitude in electrostatic induction” Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1, 2009

“The Investigation Effect Of Using WebQuest on Logical Thinking Ability In Science Education” Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 2, 2010

“The Investigation Effect of Using WebQuest on the Students’ Achievement and Attitude in Science Education at Sixth Grade” Master’s Thesis, Uludağ University Institute Of Social Sciences, 2009

The Importance of Science Center in Science Education and World Sample Application, International Science Center Symposium, 2012

Learning in Science Center – Formal and Informal Content, International Science Center Symposium, 2012

“The Process Of Knowledge Construction About The Concept Of Electrical Power” H. U. Journal of Education 28(1), 153-164, 2013

Katıldığımız Eğitimler ve Etkinlikler
Ortaöğretim Proje Yarışması 2007 Bursa

Uludağ ve Çevresi Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi 2008 Bursa

Management And Education 2008 Bulgaria

World Conference Of Educational Science 2009 Kıbrıs, Girne

World Conference Of Educational Science 2010 İstanbul

TÜBİTAK Tüsside Proje Danışmanlığı Eğitimi 2010 Gebze

Tübitak İlköğretim Proje Yarışması 2010 Van

9 National Congres of Science and Mathematics Education 2010 İzmir

Herbert Quandt Foundation Multicultural Education Program 2010 İzmir

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2011 Gebze

Excite Annual Conference 2011 Warsaw

Türkiye Science Center Symposium 2012 Bursa

International Hands-on Science Conference 2012 Antalya

Tübitak İlköğretim Proje Yarışması 2014 Ankara

Zeka Oyunları Öğretmen Eğitimi 2014 Ankara

World Conference Of Educational Science 2015 Athen

CERN Educator Training Program 2015 Cenevre

Projelerimiz
Hands – on Pysics Camp 2011 – TÜBİTAK – Uludağ University – TÜRKİYE

Hands – on Pysics Camp 2012 – TÜBİTAK – Uludağ University -TÜRKİYE

STEM Science Camp 2012 – TÜBİTAK – Bursa Technical Universtiy TÜRKİYE

Science Camp 2013 – Ministry of Education – TÜRKİYE

Yer Aldığı Etkinlikler

21 Eylül 2019
Cumartesi

'TubaArt Hayat Tasarım' Merkezi / İstanbul
21 Temmuz 2019
Pazar
Uludağ Bilim ve Teknoloji Yaz Kampı
Karinna Otel / Bursa
19 Temmuz 2015
Pazar
Bilim Yaz Kampı
Bilim Okulu / Bursa
15 Haziran 2015
Pazartesi
Bilim Yaz Okulu - STEM Eğitim Programı
Bilim Okulu / Bursa