Betül Özkaya

Betül Özkaya Resmi
Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde yapan Betül Özkaya, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Doktora öğrenimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı İstatistik Bilim Dalında tamamlayan Özkaya, 2008 yılından bu yana Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Reklam Araştırmaları, Reklam Analizi, Araştırma Yöntemleri, İstatistik konularında lisans ve lisansüstü düzeyinde dersler veren ve çalışmalarını pazarlama iletişimi ve reklam konuları üzerinde yoğunlaştıran Özkaya’nın yayınlanmış makaleleri, kitap bölümleri ile çeşitli bilimsel platformlarda sunulmuş ulusal ve uluslararası bildirileri bulunmaktadır.

Yer Aldığı Etkinlikler

3 Ekim 2013
Perşembe
İtibar Yönetimi Konferansı
Kadir Has Üniversitesi / İstanbul