Alper Kulak

Alper Kulak Resmi
UNİLEVER Çorlu Fabrika Müdürü

Yer Aldığı Etkinlikler

3 Aralık 2012
Pazartesi
Yıldız Teknik Üniversitesi 4.Ulusal Kariyerimin Kimyası
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü / İstanbul