Alberto Martinelli

Alberto Martinelli Resmi
1987-1999 yılları arasında, Milano Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi Dekanı. Uluslararası Sosyoloji Derneği’nin eski Başkanı’dır (1998-2002 yılları arasında Başkan). 2006’dan bu yana, Uluslararası Sosyal Bilimler Konseyi Yürütme Kurulu üyesi. Fondazione I-CSR (İtalyan Sosyal Sorumluluk Merkezi) Bilimsel Komitesi ve EconomEtica üyesi.

Real Academia des Ciencas Morales y Politicas de Espana (İspanya Kraliyet Etik ve Siyasi Bilimler Akademisi) üyesi.

Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia’nın (Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi) daimi üyesi.

Aynı zamanda Bocconi, California Berkeley, Stanford, New York, Valencia, Kahire Ain Shams ve Saint Petersburg Üniversiteleri’nde dersler vermiştir.

1984-85 ve 1997-98 yıllarında İtalya Başbakanı’nın Danışmanı. 2001-2006 yılları arasında Milano Belediye Meclisi’ne seçilmiştir. Corriere della Sera gazetesinde editördür. Çeşitli uluslararası ve ulusal araştırma projelerini koordine etmiştir.

İtalyan toplumu, sosyolojik ve siyasi kuramlar, siyasi ve sosyal sistemlerin karşılaştırılması, modernleşme, küresel yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma, girişimcilik ve yönetim, karmaşık örgütler ve lobicilik üzerine birçok kitap ve makalenin yazarıdır.

Yazmış olduğu en yeni başlıca kitaplar:
Proje ’89 (M. Salvati ve S. Veca ile birlikte), Il Saggiatore Yayıncılık, Milano, yeni basım 2009.
L’Occidente allo specchio. Modelli di società a confronto, Università Bocconi Editore Yayınları, 2008.
Atlantik Aşırı Uçurum. Amerikan ve Avrupa Toplumlarının Karşılaştırılması, Oxford Üniversitesi Yayınları, 2007.
Küresel Modernleşme. Modernite Projesini Yeniden Düşünmek, Sage Yayınları, 2005.
Küresel demokrasi, Università Bocconi Editore Yayınları, yeni basım 2008.
İtalyan toplumu, (A. Chiesi ile birlikte), Laterza Yayınları, 2002.
Modernleşme, Laterza Yayınları, 1998, yeni basım 2009.

Yer Aldığı Etkinlikler

3 Ekim 2012
Çarşamba
Uluslararası Barış İçin Bilim Konferansı
Haliç Kongre ve Kültür Merkezi / İstanbul