Ahmet Kutluhan

Ahmet Kutluhan Resmi
1975 yılında Kastamonu, Tosya, Özboyu Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde,orta ve liseyi Kastamonu İmam Hatip Lisesi' nde bitirdi. 1997yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 martında fakültede 3.sınıf öğrencisi iken İstanbul Müftülüğü'nde ilk memuriyete başladı. 1997 temmuzunda Büyükçekmece, Gürpınar Merkez Camii'nde kendi isteği ile imam-hatip olarak tayin oldu. 2000 temmuzunda Şişli Halil Rıfat Paşa Camii'ne nakloldu. Halen aynı yerde görev yapmakta olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hüsn-i Hat sanatına ilk olarak lise yıllarında Rafet Küllüoğlu'ndan rik'a meşk ederek başladı.
İki yıl çalışarak rik'ayı tamamladı.1992 de üniversite öğrencisi olarak İstanbul'a geldiğinde Hattat Hasan Çelebi’den sülüs ve nesih yazılarını çalışmaya başladı. Ders ilk olarak, kaide gereği sülüs Rabbi Yessir duasını çalışmaktır. Bu çalışma yaklaşık olarak altı ay sürmüştür. Bundan sonra harflere geçilmiştir. Altı yıllık çalışmanın neticesinde 1998 de IRCIİCA'da (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) Prof. Dr. Ekmelettin İhsanoğlu’nun başkanlığında düzenlenen törenle icazet altı. İcazetinde Hattat Davut Bektaş’ın da imzası vardır.

Ayrıca fakültede Prof. Dr. Muhittin Serin’den rik’a’yı tekrar çalışarak geliştirdi. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan Celi Divani yazıyı meşk etti. Aynı hocadan ta’lik dersleri alırken Ocak 2006 da hocası vefat etti. Yarım kalan Ta’lik yazıya, halen Üsküdar Tarih ve Tabiat Vakfi’nda Hattat Hasan Çelebi Hoca’dan devam etmektedir.

Bugüne kadar otuzu aşkın karma sergiye katıldı. Tezhiblerini Güher Erk, Dilek Selamet ve Murat Selamet’in yaptığı ilk kişisel sergisini 25.02.2005 de Kadıköy Seven Sanat Galeri ‘de açmıştır.

Çalışmalarına PERPA Ticaret Merkezi’ndeki atölyesinde devam eden Ahmet Kutluhan aynı zamanda Üsküdar Tarih ve Tabiat Vakfı’nda hocasına asistanlık yapmaktadır.

Yer Aldığı Etkinlikler

12 Ocak 2013
Cumartesi
Hüsn-i Hat Dersleri
Balaban Tekkesi ve Kültür Evi / İstanbul
12 Ocak 2013
Cumartesi
Hüsn-i Hat Dersleri
Balaban Tekkesi ve Kültür Evi / İstanbul