7. Firma Çapında Maliyet Düşürme Teknikleri - 7. Cost Reduction Summit

Zirve / Finans-Ekonomi

26 Ocak 2013, Cumartesi

09:00 - 17:00

Ücretli

Etkinlik Detayları

 Hayatta kalmanın ve sürdürülebilir gelişmeyi sağlayarak rekabet gücünü arttırmanın en önemli yolu: Cost Reduction - Maliyet Düşürme

Hiç durmadan gelişen ve birbirleri ile bütünleşmiş hale gelen yerel pazarların oluşturduğu uluslararası ticaret ağı, günümüzde küresel bir rekabet içerisine girmiş, çok uluslu pazarların sert koşulları, işletmeleri birçok alanda iyileştirmeler yapmaya mecbur kılmıştır. Ülkelerin rekabet güçleri, işletmelere yön verdiği kadar, firmaların gerek ulusal, gerekse uluslararası piyasalarda gösterdikleri başarılar da makroekonomik yapıyı etkilemektedir.

Pazarların daha az karmaşık olduğu, işletmelerin karşılarında çok daha az rakip bulduğu dönemlerde, ürün fiyatları firmalar tarafından piyasalara deklare edilirken, günümüz koşullarında fiyatı belirleyen faktör piyasanın kendisi olmuştur. Bir başka deyişle, “Maliyetler + Kâr = Fiyat” denkleminde, değişken faktör artık fiyat değil, maliyetler olmaya başlamıştır. Bu zorlayıcı tabloya, müşteri tatmini için sürekli yenilenen ve çeşitleri arttırılan ürünler, sert piyasa değişkenliği ve belirsizlikleri gibi etkenlerin de eklenmesi, “maliyet hakimiyetini”, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için anahtar bir süreç haline getirmiştir. Verimliliklerini arttırıp, maliyetlerini azaltabilen firmalar, güçlü ve kalıcı hale gelirken, bu koşullara gerekli reaksiyonu veremeyen işletmeler ise düşük kâr marjlarına razı duruma gelirler..
 

Başarılı Şirketler Maliyetlerini Nasıl Düşürüyorlar? Nasıl Rekabette Öne Geçiyorlar? Hangi Sistemlerle? Hangi Tekniklerle?
Bir çok maliyet düşürme tekniği maliyetlerimizi kontrol etmekteki tüm adımlarımızda bize yardımcı olmaktadır. Ancak bu adımlar tek tek ele alındığında maliyet ve kar verilerimizi risk anlamında etkileyen gizli tehditlerle de karşılaşmak mümkündür.

Bu konferansımızda kaliteye, üretime, finansa, dizayna, envantere, tedarik zincirine, insan kaynaklarına, satış ve pazarlama süreçlerine kadar bir işletmenin birbiriyle etkileşimde olduğu tüm departmanlarına ne tür entegrasyonlar başlatılabilir, yeni trendlerde nelere yapılabilir, ileri organizasyonlar neler yapıyorlar ve biz bunları kendimize ne derece uyarlayabiliriz, bu konuda uzmanlar ve uygulayanlar neler yaşadılar, başarı ve başarısızlık örnekleriyle emsaller nelerdir, yorumlarını daha net ortaya koymak amacındayız.

 

Kapsam:

    -Cost Reduction İlkeleri
    -Ürün ve Hizmet Maliyetlerine Etki Eden Ana Faktörler,
    -Genel Maliyet Kontrol Teknikleri
    -Maliyet Düşürürken Kalite Algısını Korumak ve Yükseltmek
    -Katma Değer Yaratma Sahaları ve Vazgeçilmesi Gereken Aktiviteler
    -İş Gücünün Sevk ve İdaresinde Cost Reduction ve İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi
    -Maliyet İndirimi ve Envanter Yönetimi
    -Maliyetlerimizin Bilançodaki Yeri
    -Finansal, Vergisel, Hukuksal Cost Reduction Avantajları Güncel Örnekler
    -Başarılı Pazarlık Yöntemleri Ve Maliyet Yönetimi
    -Cost Avoidance (Maliyet Önleme) Kavramı Ve Önemi
    -Yaratıcı Ürün Hizmet Geliştirme Ve Cost Reduction’a Etkileri
    -Müşteri Değer Yöntemine Göre Ürün Dizaynı
    -JIT kavramı ile Cost Reduction ve Tedarik Zinciri Yönetimi
    -Poka Yoka ve Deney Dizaynı Uygulamaları ile Sıfır Hatalı Üretim Programları
    -Taco Bell Stratejisi ile Kalite Maliyetleri Düşürme Teknikleri
    -Kaizen ve Breakthrough Kaizen Yoluyla Cost Reduction
    -Kalite Alanları İle Cost Reduction Değerlendirmeleri
    -Yeni Proses Dizaynı ve Yeniden Yapılandırma İlkeleri
    -Stoksuz planlamalar ve Muda ile İsrafla Baş Etme Yöntemleri,
    -Üretim , Maliyet, Hız Üçlemesi,
    -Düşük Miktar ve Parti-Paket İmalatı
    -Gelecekte Maliyet Düşürme Kavramını Neler Bekliyor?
    -Bilişim Destekli Siber Üretim ve Cost Reduction
    -Teknoloji gelişimi ve Cost Reduction
    -Ayrıştırılmış Maliyet Hesaplarında Ortak Ölçü Ve Eşdeğer Ürün
    -Kontrat Yönetimi Ve Maliyet Düşürme İlkeleri
    -Başarı Öyküleri, Risk Yönetimi ve Başarısızlık Kriterleri

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Sheraton İstanbul Maslak Hotel
İstanbul / Şişli / MASLAK
Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii
Etkinlik Konuları
BUNLARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ
6. Bosphorus Talep Tahmin ve Planlama Modelleri Zirves
Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center
18.Sürdürülebilir Satınalma & Tedarik Zinciri Yönetimi Zirvesi
Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center