2014 KaiZen Geleceğin Liderleri Kampı 2 & Elazığ

Kamp / Eğitim

12 Eylül 2014, Cuma - 24 Eylül 2014, Çarşamba

07:00 - 22:30

Ücretli

0 530 163 0857

manelistr@manelistr.com

Facebook

Katılım Formu

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

2014 KaiZen Geleceğin Liderleri Kampı Elazığ tasarlanırken gençlerin içinde bulundukları toplum için pozitif değişimin liderliğini üstlenen gençleri desteklemek, bilgi ve hedeflerini net bir şekilde belirlemelerine yardımcı olmak, kamp sonrasındaki süreçte gençlere profesyonel yardım sağlayarak gerek ticari gerek sosyal farkındalık içerikli projeler üretebilmeleri amaçlanmıştır.

Ülkemizde genellikle bilinen ve proje sunulan 18 fon kaynağı bulunmaktadır. Ancak özellikle uluslar arası fon kuruluşları ve sağladıkları hibe ve fonlar ile bu sayı toplamda 70’in üzerine kadar çıkmaktadır. Kampımızın faaliyetleri arasında da yer alan Proje Yazma eğitimi ile katılımcı genç liderlerimiz bu fon kuruluşlarına yönelik proje hazırlayabiliyor olacaktır. Aynı zamanda “Sosyal Sorumluluk” çerçevesinde farkındalık kazandırmak ve bütün bu çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak adına kamp katılımcılarımızın tamamı Manelis Danışmanlık Eğitim Hizmetleri veri tabanına kaydedilmekte ve sürekli olarak iletişim halinde kalınarak fikir ve proje üretmeleri sağlanmaktadır.

KaiZen Geleceğin Liderleri Kampı Türkiye genelindeki gençlere yönelik olarak Manelis Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sosyal Farkındalık alt çalışma grubu “KaiZen Kişisel Gelişim ve Sosyal Farkındalık Ekibi” tarafından düzenlenmektedir.

Kampın temel amacı katılımcı gençlerde;

 • Farkındalık
 • Sosyal Sorumluluk
 • Dezavantajlı ve engelli bireylere, yerel ve ulusal öncelikler doğrultusunda ulusal ve uluslar arası fon kuruluşlarına yönelik proje hazırlayabilmelerini sağlamak
 • Eğitim ve farkındalık çalışmaları ile bilinçli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Aynı zamanda kamp kapsamında düzenlenecek eğitim ve atölye çalışmaları ile yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerin harekete geçmesini sağlamak, çözüm odaklı proje ve fikirler geliştirilmesini sağlamak, farkındalığı yüksek, bilinçli gençler yetiştirmektir.

KaiZen Geleceğin Liderleri Kampı günümüz dünyasındaki tüm genç sosyal girişimcilere bilgi paylaşımı yapmayı hedeflemiş bir programdır. Program, genç insanların hem kendilerine hem içinde bulundukları topluma pozitif değişiklik getirebilmeleri için güç, destek ve eğitim imkânı sunmaktadır.

Hızla değişen küresel mücadele ortamında yoksulluk, iklim değişiklikleri, HIV/AIDS, açlık, evsizlik ve işsizlik gibi konularda genç neslin üzerine daha önce hiç olmadığı kadar sorumluluk düşmektedir. Gençlerin enerjisini ve idealist düşünceleri, risk almaları ve yenilikçi çözümler bulmalarına bu kamp programı yardımcı olacaktır.

Genç Liderler paylaşımcı öğrenme metotlarına ihtiyaç duymakta ve bu alanda katkılarını artırabilmek için bilgi, beceri ve kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. KaiZen Geleceğin Liderleri Kampı katılımcı genç liderlere, beceri geliştirme, taraf olabilme, karar alabilme, ağ oluşturma ve fikirlerini hayata geçirebilme konularında uzman eğitimci ve mentörleri ile profesyonel destek sağlamaktadır.

Bölge halkı ve STK’lar ile sosyo – kültürel ilişkiler kurmak ve geliştirmek yine kampımızın amaçları arasında yer almaktadır. 

KAMP DÖNEMLERİ VE TEMA

KaiZen Geleceğin Liderleri Kampı yıl içerisinde 3 er aylık periyotlarla toplamda 4 kez düzenlenmektedir. Her kamp dönemi kendi bünyesinde 4 döneme ayrılmakla beraber her dönemin maksimum katılımcı sayısı 15 ile sınırlandırılmıştır.

Katılımcı gençler kamp öncesi yapılan duyuru ve çağrılar ile www.manelistr.com & www.kaizenkamp.com internet siteleri üzerinde yapacakları başvurular arasından seçilmektedir.

2014 KaiZen Geleceğin Liderleri Kampı Elazığ Kamp dönemleri aşağıdaki gibidir.

KAMP BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL KAMP TEMASI: GENÇLİK

 • 1. Dönem: 12 – 13 – 14    EYLÜL 2014
  TEMA: Türkiye'de Gençlik Çalışmaları ve Karşılaşılan Sorunlar
 • 2. Dönem: 15 – 16 – 17    EYLÜL 2014
  TEMA: Gençlerin Toplumsal Beklentileri
 • 3. Dönem: 19 – 20 – 21    EYLÜL 2014
  TEMA: Gençlerin STK'lara Katılımı ve İlişkisi
 • 4. Dönem: 22 – 23 – 24    EYLÜL 2014
  TEMA: Dünyada Gençler ve Gençlik Çalışmaları

KATILIM KOŞULLARI :

 • Katılım için öncelik eğitim, sosyal farkındalık, gençlik ve gençlik sorunları, gönüllülük vb. konulara ilgi duyan kişilerdedir.  
 • Katılmak isteyen kişilerin başvuru formu ve niyet mektubu doldurmaları zorunludur.
 • Başvuru için yaş/öğrenci vb kısıtlamalar bulunmamaktadır.
 • KaiZen ekibinin yönetiminde yer almak isteyen, sorumluluk almaktan kaçınmayan, bireysel ve milli ideallerini belirlemiş, sorun çözmek adına üretken fikirleri olan, eğitime ilgi duyan kişiler katılabilir.
 • Toplam katılımcı sayısı 15'tir.
 • Kampa katılım bedeli 100 TL’dir. 

KAMP FAALİYETLERİ

KaiZen Geleceğin Liderleri Kampı her döneminde gerçekleştirilecek olan faaliyetler aşağıdaki gibidir.

EĞİTİMLER

1. AB Proje Yazma Eğitimi

Katılımcılarımız bu eğitim sonrasında ulusal ve uluslar arası 70 ‘in üzerinde fon kuruluşuna proje hazırlayabiliyor olacaktır. Eğitim esnasında daha önce yazılmış AB Projeleri incelenecek, teknik çözümlenmesi ele alınacaktır.

Kampımız 4 ayrı dönemden oluşmakla beraber her dönemin kendine özgü bir “Tema”sı bulunmaktadır. Bu temalar çerçevesinde her programımızın atölye çalışmaları arasında yer alan STK çalıştayları sonuçlarına göre her dönem grubu çözüm odaklı projelerini bu eğitim sonucunda hazırlayacaklardır.

Proje yazma eğitimimiz hızlandırılmış bir eğitim olup 2 gün sürecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak gerek eğitimler esnasında gerek eğitimler ve kamp sonrasında da katılımcı genç liderlerimizin proje yazma ve yönetme noktasındaki ihtiyaç ve taleplerine Manelis Danışmanlık Eğitim Hizmetleri profesyonel destek sağlayacaktır.

2. İki Farklı Kişisel Gelişim Eğitimi

Alanında uzman eğitimci ve mentörler eşliğinde katılımcı genç liderlere günlük ve sosyal yaşamlarında aktif olarak kullanabilecekleri bilgiler eğitim formatında verilecektir.

Özellikle katılımcı grubun ihtiyaç ve mevcut yaş grubu ele alınarak uzman eğitimci ve mentörlerimiz tarafından her dönem grubuna 2 ayrı kişisel gelişim eğitimi verilecektir. Bu eğitimlerin çıktıları özellikle ekip olma, motivasyon, hedef belirleme, farkındalık oluşturma, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde ilerleyecektir.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

1. Elazığ İli Tarihi ve Kültürel Gezi Programı

Kamp programımız kapsamında yer alan bu gezi programı ile Türkiye’nin farklı illerinden gelen katılımcı genç liderlerimiz farklı bir kültürü, farklı kültürlerden gelen diğer katılımcı genç liderlerimiz ile birlikte yaşıyor, tarihe yerinde tanıklık ediyor olacaklar.

Özellikle kültür kaynaşmasını sağlayacak olan bu çalışmada Elazığ ilinin özellikle tarihi ve kültürel gezi yerlerinin gezilmesi, katılımcı genç liderlerimize tanıtımının yapılarak tarih ve kültür bilincinin pekiştirilmesi sağlanacaktır.

Aynı zamanda bu gezi programı kapsamında gezi noktaları ve katılımcı görüşlerini ve yine diğer kamp aktivite ve çalışmalarını içeren bir kısa film çekimi gerçekleştirilecektir. Tanıtım filmi mahiyetinde olacak olan bu çalışma daha sonra konuyla ilgili yetkili birimlerimizce montajı yapılarak sosyal medya platformlarında ve www.manelistr.com web sitesinde yayınlanacağı gibi bir kopyası ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılacaktır. Bu sayede kamp yapılan ilin tanıtımına da katkıda bulunulmuş olacaktır.

2. Elazığ İli STK'ları İle 4 Ayrı Çalıştay

KaiZen Geleceğin Liderleri Kampı 4 ayrı dönemden oluşmakla beraber her dönemin kendine özgü temaları bulunmaktadır. Bu temalar yerelde ve ulusalda gençlik ve gençlik sorunlarını, dezavantajı bireylere yönelik sorunlarını, yoksulluk, iklim değişiklikleri, HIV/AIDS, açlık, evsizlik ve işsizlik vb. konuları kapsamaktadır.

Her dönem katılımcı genç liderler kampta aldıkları eğitimler ve katıldıkları kamp dönemi sonunda il genelindeki STK’ların katılımıyla yapılacak olan çalıştay sonucunda belirlenen temaya uygun sorunların çözümüne yönelik proje hazırlayarak hayata geçirecek çözümün parçası olma yolunda adım atacaklardır.

Yapılacak olan bu çalıştaya Elazığ genelindeki tüm STK, Dernek ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların yetkilileri davet edilecektir. Bu kurumların katılımıyla belirlenmiş olan tema ile ilgili düşünceler, fikir ve öneriler paylaşılacak, yereldeki ve ulusal bazdaki sorunlar ve çözüm önerileri tartışılarak bir çözüm önerisi hazırlanacaktır. Belirlenen sorun ve çözüm önerisi kayıt altına alınarak ilgili kamp dönemi genç liderlere dağıtılacaktır. Katılımcı genç liderler bu bilgiler ışığında hazırlayacakları projeleri Manelis Danışmanlık Eğitim Hizmetleri ve KaiZen Kişisel Gelişim ve Sosyal Farkındalık Ekibi yöneticilerine teslim edeceklerdir. Hazırlanan bu projeler öncelikle profesyonel proje danışmanları tarafından incelenecek, olası eksik ve hatalı bilgiler düzeltildikten sonra ilgili fon kuruluşuna sunmaya hazır hale getirilerek proje katılımcısı genç liderlere verilecektir.

Bu çalışma kampın 4 dönemi için ayrı ayrı gerçekleştirilecek olup toplamda 4 çalıştay ve 4 önemli sorun için hazırlanmış 4 ayrı proje hayata geçirilerek çözüm odaklı yaklaşım gerçekleştirilecektir.

SOSYAL FARKINDALIK

1. Drama Çalışması

Her dönem için Elazığ ili yetki resmi kurumların desteği ile kampımızda misafir edilecek 08 – 12 yaş grubu dezavantajlı çocuk kamp misafiri olarak yer alması planlanmaktadır. Dezavantajlı çocuklara “Drama” etkinliği düzenlenerek hem çocuklarımızın hayata bakış açılarını genişletmeyi ve pozitif sonuçlar elde etmeyi hem de katılımcı genç liderlerimizin farkındalık becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

2. Tiyatro Çalışması

Kamp çalışmamızın sonunda il resmi kurum ve kuruluşlarının yetkili organlarının da katılımıyla gerçekleştirilecek olup kamp kapsamında misafirimiz olan bütün dezavantajlı çocuklarımız “Tiyatro” ile sosyal içerme kapsamında adaptasyon sorunlarını azaltmış olacaklardır.

Tiyatro çalışmamız bütün kamp dönemi sonunda gerçekleştirilecek olup halka açık bir mekânda gerçekleştirilecektir. 

KAMP BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sembolik bir ücret olan kamp katılım ücreti, başvuru öncesinde yatırılması zorunludur. 

 

HESAP NUMARALARIMIZ

Kamp başvuru yapmadan önce kamp katılım ücretini açıklama kısmına Ad-Soyad ve Kamp dönemini yazarak ( Ör: Ali Can 2. Dönem ) yatırmanız, hemen akabinde web sitelerimiz üzerinden başvuru formunu doldurarak kaydınızı tamamlamanız gerekmektedir. 

Kamp ücretini yatırabileceğiniz hesap numaralarımız;

TEB BANKASI ( MANELİS )

Şube: 336 - Esenyurt Şubesi
Hesap No: 18424702
İ-Ban: TR 69 0003 2000 0000 0018 4247 02

YAPI KREDİ ( Abdullah Koç Adına )
Şube: 083 - ŞİŞLİ ŞUBESİ
Hesap No: 83171284
IBAN: TR49 0006 7010 0000 0083 1712 84

BANK ASYA (Pınar Kılınç Adına)
ŞUBE : 55 - AVCILAR ŞUBESİ
IBAN: TR 88 0020 8000 5503 9611 4100 01

NOT: İnternet bankacılığı kullanmanızı tavsiye etmekteyiz. Bu sizlerin kayıtlarınızı ve başvurularınızı daha sağlıklı takip etmemizi sağlayacağı gibi, olası karışıklıkların da önüne geçmektedir. İnternet bankacılığı kullananların ödeme işlemi sırasında açıklama kısmına ad-soyad yazmalarına gerek yoktur.

 

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Galaksi Tatil Köyü
Elazığ / Sivrice / SİVRİCE
Etkinlik Konuları

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'mongodb' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: