17. Yönetici Asistanlığı Zirvesi

Zirve / Yönetim

21 Aralık 2019, Cumartesi

09:00 - 17:30

Ücretli

Etkinlik Detayları

Yönetici Asistanlığında “etkili” ve “etkin” arasındaki fark, “doğru işleri yapmakla”, “işleri doğru yapmak” arasındaki farktır. “Yapılmaması gereken işleri, büyük bir verimlilikle yapmak kadar boşa harcanan bir çaba olamaz.” Bu söz hiç etkisi olmayacak işleri fevkalade etkin yapmanın anlamsızlığını anlatmaktaydı.

Oysa bugüne kadar Yönetici Asistanları için çalışmak “verimlilik”(yani etkinlik) üzerinedir. Gerçekte önemli olan etkili olacak alanlarını belirleyebilmektir, çünkü sadece “verimli” olmanın tek başına Yönetici ve İşletme için bir rekabet avantajı sağlamayacağı, asıl neyin etkili olacağını belirlemenin başarılı iş sonuçları getireceği gerçeği vardır.

Farkındalık, fark yaratmak, yetkinlik, modern yönetim ve inovasyon artık Yönetici Asistanlarının dünyasında var olan rutin fonksiyonlar haline geldiler.
Dijitalleşen iş süreçleri işletmelerde Yönetici Asistanının görev tanımını bambaşka boyutlara taşıdı.

Yeni Endüstri devrimi ile küresel bazda tüm sektörel ve mesleki gelişmelerin farklı yansımalarını, spesifik sonuçlarını, dünyanın çeşitli bölgelerinde ileri organizasyonlarca kabul görmüş dijital iş akış uygulamalarını takip ederek ekonomi ve iş dünyamıza entegre yorum katmayı amaçladığımız zirvemizde, Yönetici Asistanlığı kavramının tüm teknoloji uyumlu güncel bileşenlerini know how paylaşımına açmak istedik.

Zirvemizde amacımız konuşmacıların ve katılımcıların tümünün yönetici asistanlığı mesleğinin emektarları olan ve yine her biri çeşitli sektörlerin önde gelen kuruluşlarının asistanları ve yöneticileri ile interaktif bir ortamda, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı, yeni vizyon ve farklı bakış açılarının kazanıldığı bir platform oluşturarak kavrama özel sosyal bir inovasyon ağı içerisinde “biz bize” konseptini yaratabilmektir.

Bu sayede programımız zirve final raporuna da nitelikli bir katma değer etkisi sağlayacak ve sektör adına mesleğe özel mükemmel bir somut çıktı, kaynak yayın ve rafine bir sosyal paylaşım ağı kazanımına imkan verecektir.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Grand Hotel
İstanbul / Beyoğlu
Refik Saydam Caddesi No:37 Şishane-Beyoğlu/ İSTANBUL
Etkinlik Konuları