15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Kongre / Sağlık-Tıp

2 Ekim 2012, Salı - 6 Ekim 2012, Cumartesi

10:00 - 18:45

Ücretli

Etkinlik Detayları

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 2-6 Ekim 2012 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecektir. Kongrenin ana teması “Sağlık Reformları”dır. Bunun yanı sıra Kongrede temel halk sağlığı, sağlık yönetimi, epidemiyoloji, sağlık ekonomisi, demografi ve sağlık, tıp için sosyal bilimler, sağlık eğitimi, çevre sağlığı, halk sağlığı laboratuvarı, toplum beslenmesi, bulaşıcı hastalıklar, afetler/kazalar, kadın sağlığı/üreme sağlığı, çocuk sağlığı, kronik hastalıklar ve engellilik, iş sağlığı gibi tüm halk sağlığı konuları ele alınacaktır. Bu konular ele alınırken ilk gün özellikle asistanlar için düzenlenecek kurslara ayrılacak, ardından dört gün boyunca gerek kongrenin ana teması, gerekse de diğer halk sağlığı konularında konferans ve paneller düzenlenecek; sözel ve poster bildiriler sunulacaktır.

Kongreye gönderilecek bildiriler Kongre web sayfası üzerinden kabul edilecektir. Bildiriler üç hakeme gönderilecek, başvuranların istemleri ve hakemlerin değerlendirmesi sonucunda bildirinin sözel ya da poster olarak sunulmasına karar verilecektir. Bildiri gönderme ile ilgili ayrıntılar 1.Duyuruda belirtilecektir.

Kongre için TÜBİTAK Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programına başvurularak etkinlikte bildiri/poster sunumu yapacak olan 35 yaş ve altındaki genç araştırmacılar için katılımcı desteği (yol, konaklama ve iaşe giderlerine kısmi destek) istenecektir. Ayrıca etkinlikte bildiri/poster sunumu yapacak olan öğretim elemanlarının tümüne çalıştıkları fakültelerden kendi başvuruları üzerine katılımcı desteği alınabileceğini anımsatmak isteriz.

Kongre TTB tarafından kredilendirilecektir.

 

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Uludağ Üniversitesi Prof.Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi
Bursa / Nilüfer / GÖRÜKLE
Uludağ Üniversitesi
Etkinlik Konuları