1. Uluslararası Müzikte Algı Sempozyumu

Sempozyum / Eğitim

18 Nisan 2018, Çarşamba - 19 Nisan 2018, Perşembe

09:30 - 20:00

Ücretli

[email protected]

Facebook

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

 

 

Müzikte Algı Sempozyumu’nun odak noktası müziğin bilişsel etkilerinin teorisyenler ve farklı alanlardaki bilim insanları tarafından disiplinler arası çalışma, tartışma ve sunumlarla müzik algısı ile ilgili araştırmaların detaylı olarak ele alınmasıdır.

Sempozyum kapsamında, müzik algısında nörofizyolojik ve nöropsikolojik etkiler, müzik hafızası ve algı ilişkisi, disiplinler arası çalışmalarda müzikal duyum ve algı konuları ele alınarak, müzik eğitimi veren kurumların öğrenci seçimlerinde uyguladıkları yöntemler ve seçilen öğrencilerin niteliğin arttırılmasına yönelik tartışmalara yer verilecektir. Gerçekleşecek olan bu çalışmalara aşağıda belirtilen alanlardan katılım beklenmektedir :

  • Müzik Algısı
  • Müzik Pedagojisi
  • Müzik ve Hafıza
  • Müzik Eğitimi ve Nöropsikoloji
  •  Müzik Algısı ve Bilgisayar Teknolojisi
  • Disiplinlerarası Çalışmalarda Müzikal Duyum ve Algı
  • Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Giriş Sınavları, Bilgi-Yetenek ve Algı İlişkisi
  • Ritmik Hafıza ve Müzikal Algı İlişkisi

Müzik Algısı
Müzik Pedagojisi
Müzik ve Hafıza
Müzik Eğitimi ve Nöropsikoloji
Müzik Algısı ve Bilgisayar Teknolojisi
Disiplinlerarası Çalışmalarda Müzikal Duyum ve Algı
Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Giriş Sınavları, Bilgi-Yetenek ve Algı İlişkisi
Ritmik Hafıza ve Müzikal Algı İlişkisi


Sempozyum Takvimi

Özet son gönderim tarihi 15 Şubat2018

Kabul edilen bildirilerin ilanı 5 Mart 2018

Tam metinlerin son gönderim tarihi 5 Haziran 2018

Katılım ücreti son gönderim 20 Mart 2018

Sempozyum tarihi 17-18 Nisan 2018

Sempozyum Yeri İTÜ TMDK Maçka Kampüsü

Bised Etkinlik Salonu


Sempozyum Ücreti
Sempozyuma katılım ücretlidir ve konuyla ilgili herkese açıktır
Bildiri ile katılım ücreti 200 TL’dir.
Yurt Dışından Başvuracaklar için ücret 50 Euro veya 55 Amerikan Doları’dır.
Sempozyum katılım ücreti;
İş Bankası Valideçeşme Şubesine ve açıklamada “Müzikte Algı Sempozyumu” belirtilerek 20 Mart 2018 tarihine kadar yatırılmalıdır.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Çalgı Bölümü Hazırlayıcı Birim Lise Devresi Okul Aile Birliği Hesabı

IBAN NO: TR 98 0006 400000 11094 0215074 

Önemli açıklama: Sempozyum ücretine; sempozyum çantası, kırtasiye malzemeleri, iki gün öğle yemeği dahildir.
Katılımcılar konaklama ve yol giderlerini kendileri karşılayacaklardır.

İletişim

www.muziktealgi.itu.edu.tr

Mail Adresi : [email protected]

Bu etkinliğin süresi geçmiş