Yönetim Bilişim Sistemleri Sertifika Programı

Eğitim / Bilim Teknoloji

28 Mart 2015, Cumartesi - 3 Mayıs 2015, Pazar

09:30 - 16:30

Ücretli

0 212 283 24 02

[email protected]

Katılım Formu

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

21. yüzyılın küresel pazarlarında sürdürülebilir rekabet avantajını sağlayabilmek için, günümüz şirketlerinin etkin ve verimli bir malzeme ve para akış sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle şirketler için bilişim sistemlerinin etkinliği büyük önem taşımaktadır. Bu programın hedefi, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin Yönetim Bilişim Sistemleri alanındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

Yönetim Bilişim Sistemleri sertifika programını tamamlayan katılımcılar program sonunda, YBS'nin yönetimsel temelleri, bilişim sistemlerinin donanım ve yazılım yönetimi, bilgi teknolojisi için bilgi yönetimi ve bilgi teknolojisi, nesne yönelimli modelleme, benzetim modellenmesi ve analizi, sistem analizi ve tasarımı, veri iletişimi ve veri tabanı yönetim sistemleri, veri ambarlama ve istatistiksel veri analizi, veri madenciliği, bilişim teknolojilerinde yatırım kararlarının analizi, insan ve bilişim teknolojilerinin yönetimi, karar destek sistemleri, uzman sistemler, akıllı sistemleri, teknoloji yönetimi ve AR-GE, e-ticaret ve e-işletme, bilişim sistemleri ve proje yönetimi konularında bilgi ve becerilerini arttırmış olacaklardır.


Katılım Şartları

En az ön lisans mezunu olmak şartı aranmaktadır.


Sertifika Hakkında

%80 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Galatasaray Üniversitesi tarafından resmi sertifika verilecektir.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü
İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy
Çırağan Caddesi No:36
Etkinlik Konuları