Yıldız Teknik Üniversitesi Toplam Kalite Yönetimi Sertifika Programı

Eğitim / Yönetim

24 Kasım 2012, Cumartesi - 23 Aralık 2012, Pazar

09:30 - 17:00

Ücretli

Etkinlik Detayları

TKY'nin amaçlarını; verimliliği ve kaliteyi arttırma, şikayetleri ortadan kaldırma, maliyetleri azaltarak eldeki kaynakların optimum kullanımını sağlama, işlem zamanını kısaltma ve gelişmelerin sürekli izlenerek kurumsal faaliyetlere aktarılması gibi sıralamak mümkündür. Bu eğitimin amacı Toplam Kalite Yönetimi'ni uygulayan veya uygulamak isteyen şirketlerde bu anlayışı yerleştirmek ve sürecin şirket içinde yayılmasını sağlayacak uygulayıcılar yetiştirmektir. Bu eğitimle katılımcılar, bir kuruluşta Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulanması ile kaliteyi yükseltmenin, verimliliği artırmanın, maliyeti düşürmenin ve rekabet gücünü artırmanın ne ölçüde gerçekleşebileceği hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

 

Eğitim Konuları

Toplam Kalite Yönetimi'ne Giriş ( 6 saat/ 1 gün)
Kalite Kavramı
Kalite Kavramının Tarihsel Gelişimi
Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı
Toplam Kalite Yönetimin Yararları
Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Engelleyen Faktörler
Toplam Kalite Yönetimi ile Klasik Yönetim Anlayışı ve Değişim Mühendisliğinin Karşılaştırılması
Kurumsal Gelişim Modelleri ve Liderlik ( 6 saat/ 1 gün)
Mükemmellik Modeli ve Kurumsal Gelişime Etkisi
Liderlik/Koçluk Becerileri
Değişim Yönetimi
Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri ( 6 saat/ 1 gün)
Liderlik
Müşteri Odaklılık
Müşteri ve Çalışan İhtiyaçlarını Dikkate Alma
Müşteri Beklentilerini Anlamak
Herkesin Katılımı ve İletişim
Takım Çalışması
Kalite Çemberleri
Tedarikçi İşbirliği
Sürekli Iyileştirme "Kaizen"
Hedeflerle Ve Verilerle Yönetim
Süreç Yönetimi
Önlemeye Dönük Yaklaşım
Sürekli Eğitim Ve Öğrenen Organizasyon
Kalite Sistemleri ( 6 saat/ 1 gün)
ISO nedir?
ISO 9000 Kalite Yönetim sistemi
ISO 14000 Çevre Yönetim sistemi
Diğer Kalite Sistemleri
OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi
ISO-20000 Bilgi Teknolojileri hizmet Yönetim sistemi
ISO-10002 Müşteri memnuniyeti Yönetim sistemi
Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Ölçüm Sistemleri ( 6 saat/ 1 gün)
Müşteri İlişkileri
İç ve Dış Müşteri Memnuniyet Ölçümleri
Organizasyon ve Kalite ( 9 saat/ 1.5 gün)
Performans Ölçütleri
Kurum Kültürü ve Kalite
Kalite ve Planlama
Kalite ve Maliyet İlişkisi
Toplam Kalite Yönetiminde Kullanılan Teknikler ( 18 saat/ 3 gün)
Süreç Yönetimi
Problem Çözme Teknikleri
Benchmarking/Kıyaslama
Diğer

Sertifikasyon (Sınav) ( 3 saat/ 0.5 gün) 

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul / Beşiktaş / YILDIZ
Barbaros Bulvarı 34349
Etkinlik Konuları