Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongre

Kongre / Medya ve İletişim

7 Mayıs 2013, Salı - 8 Mayıs 2013, Çarşamba

09:00 - 17:00

Ücretli

Etkinlik Detayları

Günümüzde yeni medya ve çeşitli medya ortamlarının gündelik yaşamda giderek yaygınlaşması, bilimsel araştırma kapsamında da bu ortamların toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik boyutuyla ele alınmasına ve incelenmesine neden olmaktadır. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim Derneği tarafından ortaklaşa 7-8 Mayıs 2013 tarihlerinde, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Yeni Medya Çalışmaları: Kuram, Yöntem, Uygulama ve Siyasa başlıklı kongrede öncelik taşıyan kimi konularda yeni medyayı sorunsallaştırma, kuramsal ve kavramsal bir çerçevede tartışma çabası içerisinde olan araştırmacıları, bilim insanlarını ve uygulamacıları biraraya getirmeyi hedefleyen bir bilimsel toplantıdır. 

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi
Kocaeli / Izmit
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi